COMUNICAREA MANAGERIALĂ ȘI SEMNIFICAȚIILE ACESTEIA ÎN CONDUCEREA ȘCOLII

Teodor BIVOL

Abstract


În articol sunt abordate conceptul de comunicare, în special cel de comunicare managerială, conexiunea acestei funcții manageriale cu celelalte, dar și prioritatea ei în procesul de conducere a unității școlare, funcțiile comunicării și funcțiile specifice ale comunicării manageriale, nivelurile de comunicare și strategiile de îmbunătățire a capacității comunicaționale și informaționale în perspectiva dezvoltării organizaționale.

 

MANAGERIAL COMMUNICATION AND SIGNIFICANCE IN SCHOOL LEADERSHIP

The article deals with the concept of communication, especially that of managerial communication, the connection of the managerial function with the otherones, and also its priority in the management of the school unit, the communi­cation functions and the specific functions of the managerial communication, the communication levels and the improvement strategies of communication and information capacity in the perspective of organizational development. 


Keywords


communication, management, organization, managerial communication, communication function, com¬munication and information capacity, environment, organizational development.

Full Text:

PDF

References


ABRIC, J. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Iaşi: Polirom, 2002.

IOSIFESCU, Ș. (coord.). Management educational pentru instituțiile de învățământ. București: IȘE-MEC, 2001.

IOSIFESCU, Ş. Manual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare. Bucureşti: Pro Gnosis, 2000.

STOG, L. Aspecte psihologice ce conturează profilul unui manager creativ. Chişinău: Civitas, 2006.

DRAGAN, I. Comunicarea – Paradigme şi teorii. Bucureşti: RAO, 2008.

ZLATE, M. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Iași: Polirom, 2004.

COJOCARU, V. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.