RECONCEPTUALIZAREA INSPECȚIEI ȘCOLARE ÎN PERSPECTIVA MODERNIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Mariana ȘTEFAN

Abstract


În articol este punctată nevoia de a fi regândită inspecția școlară în contextul schimbărilor socioeducaționale din România și din Republica Moldova, sunt proiectate orientările conceptual-teoretice și metodologice de redimensionare a conținutului activității de inspecție școlară/managementul inspecției școlare în actualitate, menţionându-se oportunitatea cercetării acestui domeniu de o mare importanță în evaluarea externă în vederea eficientizării educației școlare.

 

RECONSTITUTION OF THE SCHOOL INSPECTION IN THE PERSPECTIVE MODERNIZATION OF EDUCATION

The article mentions the need to rethink the school inspection in the context of the socio-educational changes in Romania and Moldova, the conceptual-theoretical and methodological orientations of dimensioning the content of the school inspectorate activity/ the school inspectorate management in the current, as well as the opportunity of researching this domain of greatest importance strategy to increase the influence of school inspection on school efficiency.


Keywords


concept, school inspection, school inspection management, efficiency, educational goals.

Full Text:

PDF

References


CRISTEA, S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău-Bucureşti: Grupul Editorial Litera, Litera International, 2000.

Ibidem.

Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Chişinău, 2014. www.edu.gov.md.

JINGA, I., NEGREŢ-DOBRIDOR, I. Inspecţia şcolară şi design-ul instituţional. Bucureşti: Aramis, 2004.

COJOCARU, V.Gh. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chişinău: Lumina, 2004.

CRISTEA, S. Managementul educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică și Ppedagociă, 2006.

MOLAN, V. Inspecția școlară, componentă a managementului educațional. Pitești: Paralela 45, 2008.

ANGHELACHE, V. Managementul schimbării educaționale. Iași: Institutul European, 2012.

DRAGOMIR, M. Curriculum şi inspecţie şcolară. Cluj: IŞJ, 2000-2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.