FORMAREA COMPETENȚELOR DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR INTERGENERAȚIONALE LA DIRIGINȚI

Nina UZICOV, Valentina BODRUG-LUNGU

Abstract


Prezentul articol reflectă rezultatele cercetării axate pe formarea competențelor de soluționare a conflictelor inter­ge­neraționale (CSCIG) la diriginți. Stagiul experimental a demonstrat că CSCIG poate fi realizată cu efortul conjugat al instituțiilor acreditate în domeniul formării continue și al resurselor de formare instituționale interne, ceea ce permite acope­rirea unor necesități de formare specifice, care nu pot fi realizate de stagiile de formare centralizate, mai puțin flexibile.

 

TRAINING OF COMPETENCES FOR SOLVING INTERGENERATIONAL CONFLICTS TO CLASSROOM TEACHERS

This article reflects the results of the research focused on the training of intergenerational conflict resolution skills (CSCIG) to class room teachers. The experimental stage has shown that CSCIG can be undertaken with the joint effort that of the accredited institutions in the field of continuous training and of the internal institutional training resources, fact which allows to cover specific training needs, which cannot be achieved by the centralized training stages, that are slightly flexible.


Keywords


competences, conflict resolution, intergenerational conflicts, school.

Full Text:

PDF

References


Codul Educației, 2014.

VAYSSE, G. L’évolution de la formation initial et continue en Europe. In: Conférence “Priorites – prioritiés – prioridades”. Paris, 2000, 15-17 novembre, p.47-55.

OLARU, V. Repere psihopedagogice pentru formarea continuă a personalului didactic în instituțiile de învățământ secundar general. Chișinău, 2014. 170 p.

PASCARU-GONCEAR, V. Conceptualizarea formării competențelor de consiliere psihopedagogică la viitorii peda-gogi. În: Materialele Conferinței internaționale „Paradigmele inteligenței în psihologia contemporană”, Chișinău, 2012, p.56-60.

MARCUSE, H. An Essayon Liberation. Beacon Press, 1969. 91 p.

EKMAN, P. De ce mint copiii. Bucureşti: Trei, 2009. 288 p.

CIUREA, R. Conflict între generații? București: Editura Enciclopedică Română, 1969. 132 p.

BODRUG-LUNGU, V., OLARU, V., UZICOV, N. Educație pentru Drepturile Omului. Ghidul profesorului. Chisinău: Cartier, 2015. 135 p.

Conflictul intergenerațional intrafamilial – o realitate a zilelor noastre. www.asociatia-zamolxe.ro [Accesat: 10.12 2014]

NECULAU, A. Psihosociologia rezolvării conflictului. Iași: Polirom, 1998. 182 p.

CRISTEA, S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010. 400 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.