ASPECTE ALE FORMĂRII CULTURII MORALE LA PREŞCOLARI

Larisa POSTICĂ

Abstract


Formarea culturii morale este una dintre cele mai complexe laturi ale educaţiei. Acest lucru este determinat, pe de o parte, de faptul că individul este subiect al relaţiilor morale de la o vârstă timpurie, el fiind supus continuu unor influenţe de acest gen, de multe ori contradictorii, iar, pe de altă parte, de variabilele psihologice implicate într-un asemenea proces. Cultura morală a personalităţii este constituită din următoarele componente: normele morale general-umane; faptele morale; deprinderile morale; tradiţiile şi obiceiurile de comportare morală; sentimentele, opiniile, convingerile şi idea­lurile morale.

 

ASPECTS OF THE MORAL CULTURE FORMATION IN PRESCHOOL AGE CHILDREN

Moral culture formation is one of the most complex aspects of education. This is determined, on the one hand, by the fact that the individual is the subject of moral relationships from an early age, being continuously subjected to such often contradictory influences, and on the other hand, to the psychological variables involved in such a process. The moral culture of the personality consists of the following components: general-human moral norms; moral facts; moral skills; traditions and customs of moral behavior; feelings, opinions, beliefs and moral ideals.


Keywords


moral education, moral culture, content of moral education, preschool age.

Full Text:

PDF

References


CĂLIN, M. Teoria educaţiei. Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunilor educatiive. Bucureşti: All., 1996.

PANICO, V. Pedagogia. Seminare şi lucrări practice. Ediţia a II-a. Chişinău: UST. 2007.

VRĂJMAŞ, E. Educaţia copilului preşcolar. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. Bucureşti: Pro Humanitas, 1999.

SILISTRARU, N. Valori ale educaţiei moderne. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2006.

SILISTRARU, N. Etnopedagogie. Chișinău: Centrul Editorial al USM, 2003.

CUZNEŢOV, L. Jocul copilului şi cultura educaţiei familiale: Ghid pentru părinţi, psihologi şi educatori. Chişinău: CEP USM, 2007.

HANGANU, I., RACLARU, C. Educaţie pentru societate. Bucureşti: Aramis, 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.