MĂSURAREA ATITUDINILOR VERSUS COMPORTAMENTUL ETIC

Corina LUNGU

Abstract


Comportamentul etic, fiind o dimensiune definitorie în contextul formării competenței etice și pentru a demonstra respectarea codurilor deontologice într-o organizație, necesită a fi corelat cu instrumente de măsurare a atitudinilor anga­jaților, preluate din diferite domenii și adaptate contextelor, situațiilor.

 

MEASUREMENT OF ATTITUDES VERSUS ETHICAL BEHAVIOR

Ethical behavior, is a defining dimension in the context of ethical competence formation in order to demonstrate the observance of the deontological codes in an organization, the ethical behavior requires correlation with instruments that measure the attitudes of the employees, taken from different fields and adapted to the contexts, situations.


Keywords


behavior, ethical behavior, moral behavior, moral personality, ethical code, measurement of attitudes, attitude scales.

Full Text:

PDF

References


ALLPORT, G.W. Attitudes, handbook of social psychology. Ed. C.A. Murchinson, 1935, p.798-844.

DRAGAN, J.C., DEMETRESCU, M.C. Practica prospectării pieței. Tehnici de cercetare în Marketing. București: Editura Nova, 1996, p.86.

Măsurarea fenomenelor în cercetările de marketing. Disponibil: http://www.qdidactic.com/bani-cariera/marketing/masurarea-fenomenelor-in-cercetarile-de-marketing158.php

THURSTONE, L.L. A Law of Comparative Judgement. In: Psychological Review, 1952, no34.

CATOIU, I. (coord.). Cercetari de Marketing. Bucureşti: Uranus, 2002, p.154.

Ibidem.

LIKERT, R. A. Technique for the Measurement of Attitudes. In: Archives of Psychology, 1932, no140.

OSGOOD, Ch.E., SUCI, G.J. and TANNENBAUM, P.H. The Measurement of Meaning. University of Illinois Press, 1957.

BREHM, Sh.S., KASSIN, S.M., FEIN, S. Social Psychology. Houghton Mifflin, 1999. 641 p. ISBN 0395909228, 9780395909225


Refbacks

  • There are currently no refbacks.