IMPORTANȚA ROLURILOR FAMILIALE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI PARENTALE POZITIVE

Veronica CEBANU

Abstract


Articolul reprezintă un studiu teoretico-aplicativ ce reflectă importanța rolurilor familiale în contextul educației pa­rentale pozitive, având drept reper optimizarea și fortificarea relațiilor părinți-copii. Astfel, familia, ca instituție socială străveche, presupune realizarea anumitor roluri în cadrul familiei. Rolurile familiale sunt nu altceva decât o conduită pe care­ un membru al familiei o așteaptă de la celălalt, în funcție de poziția pe care acesta o ocupă în familie. În contextul vizat, în lucrare sunt reflectate unele idei, concepții, viziuni asupra problemei abordate, totodată fiind propuse anumite sugestii și recomandări în vederea conștientizării importanței rolurilor familiale, precum și a fortificării funcționalității optime ­de dezvoltare a adulților în calitate de părinți și familiști eficienți.

 

THE IMPORTANCE OF FAMILY ROLES IN THE CONTEXT OF POSITIVE PARENTAL EDUCATION

The article represents a theoretical and applicative study, which reflects the importance of family roles in the context of positive parenting education, having as a reference, the optimization and strengthening of parent-child relationships. Thus, the family as an ancient social institution involves the realization of certain roles within the family. Family roles, are nothing more than a behavior that a family member expects from the other one, depending on the position he or she occupies in the family. In the given context, this study will reflect some ideas, conceptions, visions of the problem, also, we will propose some suggestions and recommendations in order to raise the awareness of the importance of family roles, as well as to strengthen the optimal adult development functionality as effective parents and families.


Keywords


family roles, positive parental education, parent-child relationships.

Full Text:

PDF

References


VASILE, L.D. Introducere în psihologia familiei şi psihosexologie. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007. 113 p.

CAPACINSCHI, M., OLARU, V. Relații armonioase în familie. Suport informațional. Chișinău, 2016. 93 p.

VASILE, L.D. Introducere în psihologia familiei şi psihosexologie. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007. 113 p.

CUZNEȚOV, L. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: Primex-Com SRL, 2008. 624 p.

ILUȚ, P. Sociopsihologia şi antropologia familiei. Iași: Polirom, 2005. 292 p.

BODRUG-LUNGU, V., TRIBOI, I. Rolul părinților în procesul socializării de gen a copiilor. În: Familia–factor existențial de promovare a valorilor etern-umane. Ed. a II-a. Materialele Conferinței științifice internationale, 15-16 mai 2017. Chișinău, 2017, p.39-48.

КOH, И.С. Ребенок и общество. Москва: Академия, 2003. 336 c.

STĂNCIULESCU, E. Sociologia educației familiale. Vol.II. Iași: Polirom, 1998. 432 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.