COORDONATA PRAXIOLOGICĂ DE FORMARE A EFICIENȚEI PERSONALE LA MEMBRII ADULȚI AI FAMILIEI

Tatiana PEREU

Abstract


Familia are un rol decisiv în formarea personalității copilului. Relaționarea pozitivă în cadrul familiei permite valo­rificarea tututror tipurilor de resurse ale membrilor acesteia și contribuie la sporirea eficienței personale atât a  adulților, cât și a copiilor. Eficiența adulților se reflectă în manifestarea unui comportament adaptativ, creativ, care poate propulsa familia la un nou nivel, mult mai prosper.

 

THE PRAXIOLOGICAL COORDINATOR OF SELF-EFFICACY TRAINING FOR ADULT FAMILY MEMBERS

The family has a decisive role in forming the child’s personality. Positive relationship within the family allows the expoitation of all types of resources of its members and contributes to the enhancement of the self-efficacy of both adults and children. The self-efficacy of adults is reflected in the manifestation of adaptative, creative behavior that can propel the family to a new, more prosperous level.


Keywords


adult, child, family, self–efficacy, counseling.

Full Text:

PDF

References


CRISTEA, S. Fundamentele pedagogiei. Iași: Polirom, 2010. 396 p.

CUCOȘ, C. Pedagogie. Iași: Polirom, 2014. 534 p.

CUZNEȚOV, L. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: CEP USM, 2008. 624 p.

CUZNEȚOV, L. Filosofia practică a familiei. Chișinău, 2013. 328 p.

DAFINOIU, I. Elemente de psihoterapie integrativă. Iași: Polirom, 2007. 230 p.

DUMITRU, I.Al. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice. Iași: Polirom, 2008. 332 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.