EDUCAȚIA PĂRINȚILOR: STRATEGII DE ARMONIZARE A RELAȚIILOR FAMILIE-PREADOLESCENȚI PRIN INTERMEDIUL CONSILIERII EDUCAȚIONALE

Olga RAILEANU

Abstract


În articol accentul se pune pe importanța educației părinților, fiind abordate strategiile de armonizare a relațiilor dintre ei și preadolescenți prin intermediul consilierii educaționale. Sunt analizate și fundamentate reperele teoretice ale acțiunilor și strategiilor practice de optimizare și armonizare a relațiilor părinți-preadolescenți și de implementare-promovare a acestora la nivelul educației familiei, consilierii adulților și copiilor în baza dificultăților stabilite din perspectiva părinților și preadolescenților.

 

EDUCATION OF PARENTS: HARMONIZATION STRATEGIES OF FAMILY-PREADOLESCENT RELATIONS THROUGH INTERMEDIATE EDUCATIONAL CONSULTING

The article describes the importance of parenting education, strategies for harmonizing family-preadolescent relationships through educational counseling. We analyze and substantiate the theoretical milestones of practical actions and strategies for optimizing and harmonizing parent-preadolescent relationships and their implementation and promotion at the level of family education, counseling of adults and children on the basis of the difficulties established from the perspective of parents and preadolescents.


Keywords


educational counseling, parents, pre-adolescents, difficulties, relationship harmonization, counseling strategies, parent education.

Full Text:

PDF

References


BEŞLEAGA, D. Dificultăţile relaţiilor interpersonale în vârsta preadolescentă. În: Psihologie Pedagogie Specială Asistenţă Socială, 2009, nr.2(15), p.72-76.

BONCHIŞ, E. Familia şi rolul ei în educarea copilului. Iaşi: Polirom, 2011. 424 p.

CALARAȘ, C. Formarea culturii relațiilor intergeneraționale. Pedagogia și sociologia educației familiale. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2017. 304 p.

CUZNEŢOV, L. Consilierea parentală. Ghid metodologic. Chişinău: Primex-com SRL, 2013. 110 p.

CUZNEŢOV, L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: CEP USM, 2008. 624 p.

DOLEAN I. Meseria de părinte. Bucureşti: Aramis, 2002. 96 p.

DUMITRU, I.Al. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice. Iaşi: Polirom, 2008. 332 p.

Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 (Hotărârea Guvernului nr. 1106 din 03.10.2016, pct.2).

PATTERSON, C.H. Do we need multicultural counseling competencies. In: Journal of Mental Health Counseling, 2004, vol.26, no.1, p.67-73.

GHERGUŢ, A. Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii. Iaşi: Polirom, 2011. 284 p.

HOLDEVICI, I. Psihoterapia cognitiv-comportamentală. Managementul stresului pentru un stil de viaţă optim. Bucureşti: Editura Ştiinţelor Medicale, 2005. 591 p.

IONESCU, G. Psihoterapie. București: Editura Științifică, 1990, p.8-38.

www.parinti-preadolescenti.info.md

РАЙГОРОДСКИЙ, Д. Подросток и семья. Хрестоматия. Самара: Бахрах-М, 2002. 656 с.

COCORADĂ, E. (coord.). Consilierea în şcoală – o abordare psihopedagogică. Sibiu: Psihomedia, 2004. 244 p.

BEŞLEAGA, D. Op.cit.

VRĂSMAŞ, E.A. Consilierea şi educaţia părinţilor. Bucureşti: Aramis, 2002. 176 p.

БАРКАЕВА, И.Л. Психолого-педагогические условия формирования готовности педагога-психолога к работе с девиантными подростками. Докторская диссертация. Калининград, 2009. 240 с.

VRĂSMAŞ, E.A. Op.cit.

DUMITRU, I.Al. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.