COORDONATA PRAXIOLOGICĂ A FORMĂRII CULTURII ECONOMICE ÎN FAMILIE

Anastasia OLOIERU

Abstract


În articol este abordată familia din punct de vedere economic. Este conturată importanța formării economice a copiilor în cadrul familiei. Nevoia de cultură economică este investigată în cadrul unui experiment pedagogic. Sunt descriși factorii care facilitează formarea culturii economice în familie.

 

PRAXIOLOGICAL COORDINATION OF THE FORMATION OF ECONOMIC CULTURE IN FAMILY

The article deals with the family from an economic point of view. The importance of children's economic formation within the family is outlined. The need for economic culture is being investigated in a pedagogical experiment. The factors that facilitate the formation of the economic culture in the family are described.


Keywords


family, economy, economic culture.

Full Text:

PDF

References


ILUȚ, P. Sociopsihologia și antropologia familiei. Iași: Polirom, 2005. 292 p.

ХАХИНА, Н.В. Семейные ценности, как фактор воспитания подростка. B: Вестник Костромского государствен¬ного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, Tom 19. Москва: Пресса России, 2013, c.120-123.

VLAS, V. Să educăm gospodari grijulii. Chişinău: Lumina, 1985. 68 p.

БЕДЮХОВА, С.М. Феномен семьехозяйства. B: Вестник Челябинского государственного университета, 2014, №11(340), c.141-147.

VLAS, V. Op.cit.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Convenția Internațională cu privire la drepturile copilului. Nr.1989 din 20.11.1989. În: Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte, 1993, nr.1, art.52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.