TEXTUL LITERAR – FACTOR REPER ÎN FORMAREA ATITUDINILOR INTERPRETATIVE

Viorica OBOROCEANU

Abstract


Textul literar este prin excelență generator de atitudini. Atitudinea este o predispoziție a individului față de apre­cie­rea unui obiect, a simbolului acestuia sau a unui aspect al lumii, fiind pozitivă sau negativă. Aceasta exprimă poziția pe care o adoptă o persoană față de sistemul valorilor, normelor, principiilor existente în societate.

Opiniile sunt expresii verbale ale atitudinilor interpretative formate în baza textului literar și reprezintă descrieri subiective. Sistemul de atitudini interpretative realizat de către elev în cadrul activităţilor sale îl reprezintă pe acesta ca subiect social, ca personalitate și se manifestă prin interesele, scopurile față de ceea ce el cunoaște și poate afirma.

 

LITERARY TEXT – A LANDMARK IN FORMING INTERPRETATIVE ATTITUDES

The literary text is par excellence generator of attitudes. The attitude is a predisposition of the individual to the appreciation of an object, its symbol or an aspect of the world, being positive or negative, it expresses the position that a person takes towards the system of values, norms, principles existing in society.

The opinions are verbal expressions of the interpretative attitudes formed on the basis of the literary text and represent subjective descriptions. The system of interpretative attitudes achieved by the student in his activities represents him as a social subject, as a personality and manifests itself through his interests, goals towards what he knows and what he can affirm.


Keywords


literary work, epic text, reception, interpretation, cognition, attitudes, interpretative attitudes.

Full Text:

PDF

References


Curriculumulul național: Învățământul primar. Chișinău, 2018.

PAMFIL, A. Limba şi literatura română în şcoala primară. Perspective complementare. Piteşti: Paralela 45, 2009.

MARIN, M. Didactica lecturii. Chişinău: Cartier, 2013.

PÂSLARU, Vl. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. Chişinău: Museum, 2001.

ŞCHIOPU, C. Receptarea operei literare: Condiţii, etape şi niveluri. În: Limba română, 2007, nr.1-3 (139-141).

CĂLINESCU, M. A citi, a reciti. Către o poetică a relecturii. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.