SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIP ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERSONALITY IN TERMS OF VALUES

Ludmila DARII

Abstract


The article presents the theoretical and praxiological benchmarks on education for national values of primary school children; there are presented the strategies that can be applied in the practical activity in order to improve the relations between the school and the family regarding the education for the national values of primary school children.

 

PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE PRIVIND DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ȘCOLARULUI MIC DIN PERSPECTIVA CADRULUI VALORIC

În articol sunt prezentate reperele teoretice şi praxiologice privind educaţia pentru valorile naționale ale copiilor de vârstă şcolară mică; sunt prezentate strategiile ce pot fi aplicate în activitatea practică în vederea îmbunătățirii relaţiilor de colaborare dintre şcoală şi familie privind educaţia pentru valorile naționale ale copiilor de vârstă şcolară mică.


Keywords


collaboration, partnership, family, primary school, primary school students, development of integral personality, culture, socialization, value, national traditions.

Full Text:

PDF

References


Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art. 634. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=365743〈=1

CUZNEŢOV, L. Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional. Chişinău, 2002.

CRISTEA, S. Parteneriat educaţional. În: Didactica Pro, 2013, nr.3(79).

BĂRAN-PESCARU, A. Parteneriat în educaţie. Bucureşti, 2004.

ANDREI, P. Valori etnice în basmul românesc. Bucureşti, 1979. 287 p.

SILISTRARU, N. Valori ale Educaţiei Moderne. Chişinău, 2006. 176 p.

CUZNEŢOV, L. Tratat de educaţie pentru familie. Chişinău: Pedagogia familiei, 2008. 388 p.

DEX '09 (2009) https://dexonline.ro/definitie/proiect

GORAŞ-POSTICĂ, V. Teoria şi metodologia proiectelor educaţionale de intervenţie: Studiu monografic. Chişinău: CEP USM, 2013. 196 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.