INFLUENȚA RAPORTULUI LEADERSHIP – CREATIVITATE ASUPRA CLIMATULUI ORGANIZAȚIONAL

Angela POTÂNG, Nona TÎMBUR

Abstract


În societatea contemporană, organizațiile reprezintă construcții complexe ce interferează cu  o multitudine de factori care pot contribui, în egală măsură, la dezvoltare sau la regres. Pornind de la interesul manifestat față de dinamica orga­nizațiilor autohtone, studiul conturează semnificația unor elemente conexe, precum leadership-ul creativ și climatul orga­nizațional, urmărind să stabilească corespondența dintre acestea, dar și impactul pe care îl pot avea asupra organizației.

 

THE INFLUENCE OF THE LEADERSHIP – CREATIVITY CORRELATION ON THE ORGANIZATIONAL CLIMATE

In contemporary society, organizations are complex constructions that interfere with a multitude of factors that can also contribute to development or regression. Starting with the interest shown towards the dynamics of the local organizations, the study outlines the significance of some related elements such as: creative leadership and the organizational climate, aiming to establish the correlation between them and the impact that they can have on the organization.


Keywords


leadership, leader, management, creative leadership, creativity, organizational creativity, organizational climate.

Full Text:

PDF

References


CALUSCHI, M., GAVRIL JITARU, O., PÂNTIA, A.M., MĂGURIANU, L.A. Managerul inventator o nouă profesie? Iași: PERFORMANTICA, 2003.

VLĂSCEANU, M. Psihologia organizațiilor și conducerii. București: Paideia, 1993.

AVRAM, E., COOPER, C.L. Psihologie organizaţional managerială. Tendinţe actuale. Iași: Polirom, 2008.

POPESCU, G. Psihologia creativității. București: Editura Fundației România de Mâine, 2004.

TICU, C. Evaluarea psihologică a personalului. Iași: Polirom, 2004.

VLĂSCEANU, M. Organizații și comportament organizațional. Iași: Polirom, 2003.

STANCIU, Ș., IONESCU, M-A. Cultură și comportament organizațional. București: Comunicare.ro, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.