PERCEPȚIA SUPORTULUI ORGANIZAȚIONAL: MANAGERI VERSUS ANGAJAȚI (STUDIU DE CAZ)

Svetlana TOLSTAIA

Abstract


În articol sunt discutate rezultatele cercetării specificului perceperii suportului organizațional și climatului organi­za­țional de către manageri și angajați, realizată într-o organizațiie din sfera TI din Republica Moldova.

 

PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT: MANAGERS VERSUS EMPLOYEES (CASE STUDY)

The article discusses the research results specific to the perception of the organizational support and the organizational climate by managers and employees, achiened in an organization from the IT sphere of the Republic of Moldova.


Keywords


information technologies, IT specialists, organizational support, organizational climate, work-family conflict.

Full Text:

PDF

References


O’DRISCOLL, M. The Interface between Job and Off-Job Roles: Enhancement and Conflict. In: C.Cooper and I.Robertson (eds.). International Review of Industrial and Organizational Psychology, 1986, vol.11, p.279–306.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021, nr.254 din 14.05.2015.

The Global Competitiveness Report, 2013–2014. [Электронный ресурс] / World Economic Forum. Disponibil: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 (Accesat: 06.08.2019).

СКОПЫЛАТОВ, И.А. ЕФРЕМОВ, О.Ю. Теоретические подходы к курсу «Организационное поведение». Москва, 2007. 8 с.

Dictionary of Information Technology. London: MacMillan Press, 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.