SIMBOLURI MITOLOGICE INCONȘTIENTE ÎN UCIDEREA MAMEI. STUDIU DE CAZ PSIHANALITIC

Daniela TĂNASE

Abstract


De cele mai multe ori oamenii tind să asocieze abuzul emoțional cu conținutul sindromului de instituționalizare, iar această percepție se datorează multor variabile, unele dintre ele extrinseci (cultura organizațională, memoria colectivă) și altele intrinseci.

Din păcate, principalele forme de abuz emoțional asupra copiilor se află în jurul nostru, în orice spațiu de locuit. Mo­­dele de ostilitate, relații conflictuale, patentarea mentală a unui mediu nefuncțional la fel de normal, în care nevoile de atașament și recunoașterea identității lor sunt încălcate, toate acestea pot deveni forme de abuz emoțional la diferite in­tensități, cu efect dizarmonic în dinamica psihoemoțională și socială.

Formele extreme de manifestare a abuzurilor, cum ar fi tentativa la omor și omorul, din orice fel de infracțiuni, au cea mai mare etiologie în abuzurile emoționale cronice suferite de infractor. În felul acesta, conținuturile traumatizate mintale găsesc o cale nedreaptă pentru dinamica de ieșire, element întâlnit în structura matricei criminale din literatura de specialitate.

Cu toate acestea, în fundalul infractorului există o tulburare mitologică a inconștientului, simbolismul intrapsihic al faptei fiind adesea diferit de conotația primită prin Codul de procedură penală.

Prin urmare, în lucrarea de față întâlnim cazul unei adolescente, care prin suprimarea vieții mamei sale a dorit să facă nu altceva decât să păstreze imaginea maternă pentru eternitate. În urma abuzurilor emoţionale, oamenii se pierd pe ei înşişi, lăsând locul conţinuturilor emoţionale specifice umbrei.

 

UNCONSCIOUS MYTHOLOGIC SYMBOLS IN KILLYNG THE MOTHER.

A PSYCHOANALYTIC CASE STUDY

Most times people tend to associate  emotional abuse with content of institutionalization syndrome, and this perception is due to many variables, some of them extrinsec (organizational culture, collective memory), and other intrinsec.

Unfortunately, the primary forms of emotional abuse on children are all around us in  any living space. Hostility, con­flictual relationships models,  mental patenting of a nonfunctional enviroment as normal,  where the attachment needs and recognition of their identity are violated, all of them can become forms of emotional abuse at different intensities, with disharmonic effect in psycho emotional and social dynamics.

Extreme forms of manifestation of abuse, such as murder atempt and murder, from all kind of crimes, have the most etiology in chronic emotional abuse suffered by the  offender. This way, mental traumatized contents find an unfair path for outpouring dynamics, element met in the criminal matrix structure from specialized literature.

Nevertheless, in the background of the offender there is a mythological tresure of the unconscoius,  intrapsychic sym­bolism of the act being often different from the connotation received through the Code of Criminal Procedure.

Therefore,  in  the present work, we meet the case of a teenage girl, who by the suppressure of her mother’s life,  did not want to do anything else but to preserve  the maternal image for eternity.


Keywords


emotional abuse, atempt murder, murder, offender, unconscious, intrapsychic symbolism, maternal image.

Full Text:

PDF

References


BIEDERMAN, H. Dicţionar de simboluri, vol. 1 şi 2. Bucureşti: Saeculum I.O., 2002.

CORBETT, L. Funcţia religioasă a psihicului. Bucureşti: Iri, 2001.

JUNG, C.G. Opere complete, vol. 1. București: Trei, 2003.

MINULESCU, M. Psihologie analitică. Curs şi seminar, 2003.

OSBORN, K. Ghid esenţial de mitologie clasică. Bucureşti: Paralela 45, 2006.

JUNG, C.G. Opere complete, vol. 2. București: Trei, 2003.

JUNG, C.G. Opere complete, vol. 17. București: Trei, 2003.

JUNG, C.G. Puterea sufletului. Bucureşti: Anima, 1994.

JUNG, C.G. În lumea arhetipurilor. Bucureşti: Jurnalul Literar,1994.

FORDHAM, F. Introducere în psihologia lui C.G. Jung. Bucureşti: Iri, 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.