ÎNVĂȚAREA INDIVIDUALĂ A STUDENȚILOR ÎN CADRUL CURSURILOR ȘI SEMINARELOR ACADEMICE: CONCEPT ȘI METODOLOGIE

Vladimir GUŢU

Abstract


În articol este abordată problema privind învățarea individuală a studenților în cadrul orelor academice. În acest sens se fundamentează conceptul învățării individuale în cadrul cursului și seminarului universitar, se realizează comparația noțiunilor „învățare autonomă”, „învățare autoreglată”, „învățare autodirijată”, „învățare individuală” și se face o distincție între învățarea individuală în cadrul orelor academice și în afara orelor academice. Sunt propuse și unele tehnici/ procedee de realizare a învățării individuale a studenților în cadrul cursului și seminarului academic.

 

INDIVIDUAL LEARNING OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK ACADEMIC COURSES AND SEMINARS: THE CONCEPT AND METHODOLOGY

This article addresses the issue of individual learning of students in academic classes. In this sense, the concept of individual learning at the university course and seminar is substantialed, the notions of “autonomous learning”, “self-regulated learning”, “self-directed learning”, “individual learning” are compared and a distinction is made between individual learning in academic classes and outside the academic hours. Some techniques / procedures for achieving the individual learning of students in the academic course and the seminar are also proposed.


Keywords


individual learning, self-directed learning, autonomous learning, self-directed learning, independent learning, university course, university seminar, individual learning products.

Full Text:

PDF

References


STANCIU, M. Teoria instruirii și a evaluării. Iași, 2015.

ȘOITU, L. (coord.). Dicționar enciclopedic de educație a adulților. Iași, 2011.

NEGOVAN, V. Psihologia învățării. Forme, strategii și stil. București: Editura Universitară, 2007.

FOCȘA-SEMIONOV, S. Învățarea autoregrată. Teorie și aplicații educaționale. Chișinău: Epigraf, 2010. 360 p. ISBN 978-9975-109-21-5.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.