STRUCTURILE DE GUVERNANȚĂ UNIVERSITARĂ – DIMENSIUNE DE PROMOVARE ŞI SUSŢINERE A UNEI AUTONOMII INSTITUŢIONALE MAI MARI ÎMBINATĂ CU RESPOSABILITATEA PUBLICĂ

Nadejda VELIȘCO

Abstract


În articol se face referință la reformele privind guvernanța universitară demarate odată cu implementarea Codului educației, la contribuția noilor consilii de dezvoltare strategică instituționalăla pentu dezvoltarea instituției, îmbunătățirea activității acestor consilii și la cooperarea cu senatele universitare pentru beneficiarii instituției de învățământ superior.

 

UNIVERSITY GOVERNANCE STRUCTURES - DIMENSION OF PROMOTING AND SUSTAINING GREATER INSTITUTIONAL AUTONOMY COMBINED WITH PUBLIC RESPONSIBILITY

The article refers to the reforms regarding the university governance started with the implementation of the Education Code, to the contribution of the new strategic institutional development Councils for the development of the institution, the improvement of the activity of these Councils and the cooperation with the university senates for the beneficiaries of the higher education institution.


Keywords


: institutional autonomy, university governance, public responsibility, institutional strategic development council, senate etc.

Full Text:

PDF

References


Codul educației. Legea nr.152 din 17 07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.104.

Council of Europe (2007), Recommendation Rec/CM(2007)6 of the Committee of Ministers to member States on the public responsability for higher education and research.

Ordinul nr.09 din 14.01.2015. Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova.

Ordinul nr.10 din 14.01.2015. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova.

The European Higher Education Area in 2015: Bologna process. Implementation report.

University autonomy in Moldova. Analisys and roadmap (2012-2015)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.