EDUCAȚIA NONFORMALĂ A TINERILOR ȘI A ADULȚILOR: CADRUL MOTIVAȚIONAL

Natalia TOMA

Abstract


În articol este abordată problema privind motivația învățării nonformale la tineri și adulți. Pentru prima dată învăță­mân­tul nonformal s-a fundamentat ca sistem și susbsistem, accentul fiind pus pe învățământul nonformal al tinerilor și al adulților. Totodată, a fost realizată clasificarea diferitor categorii de tineri și adulți în raport cu forma de implicare în activitățile de învățare nonformale și diagnosticarea mobilurilor motovaționale caracteristice acestor categorii de formabili. În baza analizei rezultatelor diagnosticării mobilurilor motivaționale a tinerilor și a adulților au fost identificate părțile forte și cele vulnerabile ale educației nonformale a acestor categorii de subiecți.

 

NON-FORMAL EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS: MOTIVATIONAL FRAMEWORK

This article addresses the problem of motivating non-formal learning in young people and adults. For the first time, non-formal education was founded as a system and the emphasis being placed on the non-formal edu­cation of young people and adults. At the same time, the classification of different categories of young people and adults was made in relation to the form of involvement in non-formal learning activities and the diagnosis of the motovational motives characteristic of these categories of learners. Based on the analysis of the results of diagnosing the motivational motives of young people and adults, the strong and vulnerable parts of the non-formal education of these categories of subjects were identified.


Keywords


non-formal education, non-formal education, adult education, motivation, motives, motivational motives, motivational motives diagnosis, continuing vocational training, general culture formation.

Full Text:

PDF

References


GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Didactica penru adulți din perspectivă motivațională. Chişinău: CEP USM, 2007, p.6. 176 p. ISBN 978-9975-70-484-7

BLÂNDUL, V.C. Bazele educaţiei non-formale. Cluj-Napoca: MEGA, 2015.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit.

COTEANU, I., SECHE L., SECHE, M. Dicționar explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 1996, p.275. 1192 p.

CRISTEA, S. Dicționar de pedagogie. Chișinău: Litera educațional, 2002, p.91. 395 p.

ИЛЬИН, Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт Петербург: Питер, 2004, c.85. 506 с.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit., p.21.

LOWE, H. Introducere în psihologia învățării la adulți. București: Editura Didacticăși Pedagogică, 1978, p.43-44. 300 p.

Ibidem, p.44-45.

GUȚU, Vl., MURARU, E., DANDARA, O. Proiectarea standardelor de formare profesională inițială în învățământul universitar: Ghid metodologic. Chișinău: CEP USM, 2003, p.36. 86 p.

LOWE, H. Op.cit., p.45.

Formarea profesională continuă. Baza legislativ-normativă. Ministerul Educației al Republicii Moldova, Institutul de Instruire Continuă. Chișinău, 2005, p.221. 295 p.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit., p.20-22.

Ibidem, p.24.

Formarea profesională continuă. Baza legislativ-normativă, p.223.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit., p.29.

MIRCESCU, M. (coord.). Pedagogia. București: Printech, 2004, p.181.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit., p.31.

Ibidem, p.35.

Ibidem.

ШИЯНОВ, В.Ф., КОТОВА, И.Б. Развитие личности в обучении. Москва: Педагогика, 1999, c.288.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit., p.58.

ЗИМНЯЯ, И.А. Педагогическая психология. Москва: Логос, 2002, c.220. 384 с.

АСЕЕВ, В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. Москва: Мысль, 1976, c.137. 158 с.

ЗИМНЯЯ, И.А. Op.cit., p.225.

GUȚU, Vl., POSȚAN, L. Op.cit., p.68.

ЛЕОНТЬЕВ, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1975, c.204.

ЗИМНЯЯ, И.А. Op.cit., p.225.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.