ACTIVITATEA ȘCOLARĂ INDEPENDENTĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT AUTOHTON

Sergiu OREHOVSCHI

Abstract


Articolul pune în evidență necesitatea și rolul temei pentru acasă în învățământul preuniversitar. Materialul dezvăluie poziția mai multor actori educaționali în problema ocupării academice a elevului în afara școlii. Concluzia autorului vizează necesitatea unor remanieri în organizarea la domiciliu a activităților școlare.

 

INDEPENDENT SCHOOL ACTIVITY IN THE INLAND EDUCATION SYSTEM

The article highlights the necessity and role of homework in pre-university education. The material reveals the position of several educational actors concerning the issue of the academic engagement of the student outside the school. The author's conclusion refers to the need of changing the home organization of school activities.


Keywords


independent activity, homework, teacher, student, personalized learning, homework effect, learning transparency.

Full Text:

PDF

References


CRISTEA, S. Dicționar de pedagogie. București-Chișinău: Litera Internațional, 2000.

ANDRONACHE, D.-C., BOCOȘ, M.-D., CHIȘ, O. ș.a. Dicționar praxiologic de pedagogie. Vol.I. Pitești: Paralela 45, 2016.

GOLU, F. Forme și stiluri de învățare (cap.12). În studiul colectiv: Pânișoară, G. (coord.). Psihologia învățării. Iași: Polirom, 2019.

MINDER, M. Didactica funcțională. Chișinau: Cartier, 2003.

JOHSUA, S., FELIX, C. Le travail des élèves à la maison: une analyse didactique en termes de milieu pour l’étude. En: Revue Française de Pédagogie, 2002, no141.

FOCȘA-SEMIONOV, S. Învățarea autoreglată. Teorie. Strategii de învățare. Chișinău: Epigraf, 2010.

Cadrul de Referință al Curriculumului Național. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Chișinău, 2017.

IONESCU, M., BOCOȘ, M. (coordonatori). Tratat de didactică modernă. Pitești: Paralela 45, 2017.

MOISAN, M. (coord.) et al. Pour sotenir une réflexion sur les devoirs à l’ école primaire. Avis à la Ministre de l’éducation, du loisir et du sport. Gouvernement du Quebec, 2010. Disponibil: https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0467.pdf

Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal, Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.1249 din 22.08.2018.

GLASMAN, D., BESSON, L. Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école. Rapport établi à la demande du Haut conseil de l’évaluation de l’école. Grenoble, 2004. Disponibil: http://fcpeboiscolombes.fr/wp-content/ uploads/2015/03/Travail-Hors-Ecole-HCE-2004.pdf

Temele pentru acasă. Consultare națională privind rolul, consistența și eficiența temelor pentru acasă. Institutul de Științe ale Educației. București, 2017. Disponibil: https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raport_Teme-acasa_final.pdf

HATTIE, J. Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori. București: Trei, 2014.

MOISAN, S. Pédagogie et devoirs: module d’animation. Disponibil: http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/mod_ anim.html

Le travail des élèves en dehors de la classe. État des lieux et conditions d’efficacité. Rapport à monsieur le ministre de l’Éducation nationale. Paris, 2008. Disponibil: https://www.education.gouv.fr/cid60423/le-travail-des-eleves-en-dehors-de-la-classe-etat-des-lieux-et-conditions-d-efficacite.html

LEGENDRE, R. Dictionnaire actuel de l'éducation. IIIe éd. Montreal: Guérin,2005.

https://aristotel.md/despre-ltra


Refbacks

  • There are currently no refbacks.