PREVENȚIA AGRESIVITĂȚII ȘI VIOLENȚEI ȘCOLARE

Corina BALAN, Zoia GUȚU

Abstract


Agresivitatea și violența rămân preocupări pe cât de vechi, pe atât de actuale. Subiectul este inepuizabil, cauzele sunt adevărate complexe cauzale, formele de manifestare sunt variate, așa încât şi măsurile de prevenire sau de diminuare a comportamentelor agresive sunt greu de prescris atât pentru situaţii generale, cât şi pentru cazuri particulare.

Violența în școală necesită o abordare obiectivă, menită să identifice soluții care pot fi utilizate în vederea prevenirii și diminuării sale. Dacă se verifică măsura în care nivelul de agresivitate afectează comportamentul elevilor, se pot iden­ti­fi­ca modalități de tratare individuală, care să culmineze cu menținerea sau cu transformarea atitudinii, în raport cu normele școlare, dar, în același timp, se pot identifica și programe ample, destinate managementului conduitelor agresive. Identi­ficând resorturile agresivității putem combate, în mod real, violența.

 

PREVENTION OF AGRESIVITY AND SCHOOL VIOLENCE

Aggression and violence remain old concerns, but contemporan and actual too. The subject is inexhaustible, the causes are true causal complexes, the forms of manifestation are varied, so that the measures which prevent or diminish an aggressive behavior are difficult to prescribe, even for general situation or for special ones.

The violence in schools requires an objective approach, aimed for identifying solutions that can be used to prevent and reduce it. If the extent linked to the level of aggression which affects the behavior of the students is checked, there could be identified ways of individual treatment, culminating in maintaining or transforming the attitude, in relation to the school rules, but at the same time, there could be also identified comprehensive programs, intended for the management of aggressive behaviors. Through the action of identifying the springs of aggression, we can actually combat violence.


Keywords


aggression, school violence, educational environment, prevention, intervention, strategies.

Full Text:

PDF

References


PASCAL, E. Prevenirea și controlul violenței școlare. În: Curelaru M. (coord.). Violența în școală. Repere pentru analiză și intervenție. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p.175-194. ISBN 978-973-703-955-2

Ibidem.

OLWEUS, D. Bullying or peer abuse at school: Facts and intervention. In: Current Directions in Psychological Science, vol.4 (6). Cambridge: University Press, 1995, p.196-200.

SĂLĂVĂSTRU, D. Psihologia educației. Iași: Polirom, 2004, 288 p. ISBN 973-681-553-6

DARDEL JAOUADI, F. Analyser et gérer les violences. En: Doudin Pierre-André, Erkohen-Marküs Miriam. (eds.). Violences à l'école: Fatalité ou défi? De Boeck Université, Bruxelles, 2000, p.129-145.

SZABO, A. Violența în şcoală: o perspectivă holistă de abordare a prevenirii fenomenului. În: Protecția socială a copilului, 2008, Anul X, nr.3(32), p.43-61.

ELINOFF, M.J., CHAFOULEAS, S.M., SASSU, K.A. Bullying: Considerations for defining and intervening in school settings. In: Psychology in the Schools, 2004, no41(8), p.887-897.

ROȘAN, A. Violenţa juvenilă şcolară – teorie, prevenție și intervenție integrativă. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2006, 160 p. ISBN 973-610-425-7

PASCAL, E. Op.cit.

RUIZ, O., ALCAIDE, R., ALCAIDE, F.V. Un proyecto educativo para mejorar la convivencia y prevenir la violencia. En: Ortega Ruiz, Rosario et al. La convivencia escolar: ¿qué es y cómo aborlarla? Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras. Sevilla, Consejería de Educación, 1999, p.79-94. Disponibil on-line la adresa: http://www.educa.madrid.org/binary/337/convivencia.pdf.

HENRY, S. What is School Violence? An Integrated Definition. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2000, vol.567, School Violence, p.16-29.

ERICKSON, C.L., MATTAINI, M., McGUIRE, A., McGUIRE, M.S. Constructing Nonviolent Cultures in Schools. In: Children & Schools, 2004, vol.26, no2, p.102-116.

PINHEIRO, P.S. World Report on Violence Againt Children. Geneva: United Nations Publishing Services, 2006. Disponibil online la adresa: http://www.unviolencestudy.org.

SAMUELSEN, A.S., ERTESVÅG, S.K. How to Embed the Whole School Approach (WSA): The Challange of Imple¬men¬tation, Violence In Schools Training Action, Unit B2, Project School Bullying and Violence: Taking Action, 2006. Disponibil online la adresa: http://www.vista-europe.org/unit_b2.php.

ASTOR, R.A. et al. School Safety Interventions: Best Practices and Programs. In: Children & Schools, 2005, vol.27, no.1, p.17-32.

HENRY, S. Op.cit.

ERICKSON, C.L., MATTAINI, M., McGUIRE, A., McGUIRE, M.S. Op.cit.

PINHEIRO, P.S. Op.cit.

SAMUELSEN, A.S., ERTESVÅG, S.K. Op.cit.

ASTOR, R.A. et al. Op.cit.

PETERSON, R.L., SKIBA, R. Creating School Climate that Prevent School Violence. In: The Clearing House, 2001, vol.73, no.3, p.155-163.

FCHP. Connect fi 006 Proposal for an Action Plan to Tackle Violence at School in Europe, Finnish Center for Health Promotion şi European Commission DG Education and Culture – CONNECT Initiative, 2002. Disponibil: http://www.health.fi/connect.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.