ABILITĂŢILE DE COMUNICARE ALE PROFESORULUI – FACTOR DETERMINANT ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE LA ELEVI

Vasilica-Carina BANU

Abstract


Se știe că trăim într-o societate dependentă de comunicare, proces care se impune ca o necesitate a existenței societății, care, în plus, o condiționează. Crearea abilităților de comunicare este importantă pentru dezvoltarea calității în educație, pentru atingerea succesului școlar, precum și pentru integrarea socială și profesională a individului în viață. Lipsa abilităților de comunicare și interconectare poate duce la dificultăți în integrarea socială a copiilor de orice vârstă, motiv pentru care acum se pune un accent tot mai mare pe activitățile școlare concepute pentru dezvoltarea acestor abilități.      

 

TEACHER COMMUNICATION SKILLS – THE DETERMINING FACTOR IN
      THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN STUDENTS

It is known that we live in a society dependent on communication, a process that is imposed as a necessity of the existence of the society, which, moreover, conditions it. Creating communication skills is important for developing the quality in education, for achieving school success as well as for social, professional integration of the individual in life. The lack of communication and interconnection skills can lead to difficulties in the social integration of the child of any age, that is why an increasing emphasis is now being placed on school activities aimed at developing these skills.

Keywords


communication skills, students, teacher, skills, teacher communication skills.

Full Text:

PDF

References


HILGARD, E.R., BOWER, G.H. Teorii ale învăţării. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1974.

IONESCU, M. (coord.). Demersuri creative în predare şi învăţare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000.

MARCUS, S., DAVID, T., PREDESCU, A. Empatia şi relaţia profesor-elev. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1987, p.25.

CALLO, T. Educaţia comunicării verbale. Chişinău: Litera, 2003, p.61-69.

STOICA, A. Reforma evaluării în învăţământ. Bucureşti: Sigma, 2001. p.112.

STOG, L. Comunicare nonviolentă: caracteristici, antrenamente, efecte. În: Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale. Bălţi, 2000.

NEACŞU, I. Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1990, p.341.

OROSAN, D. Comunicarea didactică  model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar. Teză de doctor în pedagogie. Chişinău, 2005. p.147.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.