METODOLOGIA UTILIZĂRII TIC ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ LA ADULȚI

Angela SÎRGHI

Abstract


Integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul de predare – învățare – evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre. Ultimii ani au adus o adevărată revoluție conceptuală în educațe, iar TIC au devenit un mediu pentru învățare.

Adaptarea la cerințele societății bazate pe cunoaștere solicită regândirea procesului educațional, oferind formabilului posibilitatea de a explora, rezolva probleme prin intermediul propriilor activități de cercetare/investigare, de a relaționa  cu ceilalți în diferite medii culturale și educaționale, de a-și exprima opinii și păreri argumentate. În cazul când TIC sunt orientate corespunzător, ele contribuie la o învățare activă, centrată pe formabil și la dezvoltarea creativității și a gândirii critice.

 

METHODOLOGY OF USAGE OF ICT IN DEVELOPING ADULT’S COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE

The integration of information and communication technologies in the teaching-learning-assessment process has become a necessity today. The last years have brought a real conceptual revolution in education and ICT has become an environment for learning.

Adapting to the requirements of the knowledge-based society requires rethinking the educational process, giving the trainee the opportunity to explore, solve problems through their own research/ investigation activities, to relate to others in different cultural and educational environments, to express opinions and justified views. If ICTs are properly targeted, they contribute to active student focused learning and to the development of creativity and critical thinking.


Keywords


ICT, competence, communication, adults, face-to-face learning, autonomous learning, blended learning, e-learning.

Full Text:

PDF

References


AFANAS, A. Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în limba străină. Chişinău: S.n., Tipo-gra¬fia „Print Caro”, 2013. 174 p. ISBN 978-9975-56-117-4

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Strasbourg: Comitetul Director pentru Educaţie, 2003. 204 p. ISBN 9975-78-259-03

PETRICIUC, L. Implicații teoretico-practice ale competenței de comunicare într-o limbă străină. În: Journal of Pedagogy, 2017, no. (1), p.41-47 https://doi.Org/10.26755/RevPed/2017.1/41

CANALE, M.& SWAIN, M. Theory of Language Assessment. Oxford: Oxford University Press, 1980.

CHARLES, R. GRAHAM, CURTIS, J. BONK. The Handbook of Blended Learning. Global Perspectives, Local Designs. Pfeiffer, 2006. ISBN 978-0-7879-7758-0

GHIRARDINI, B. Instructional Designer. E-learning methodologies. A guide for designing and developing e-learning courses, FAO. Rome, 2011. ISBN: 978-92-5-107097-0 http://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf.

GREENWOOD, COLE, MCBRIDE, MORRISON, COWAN, & LEE, Technology and Testing: Improving Educa-tional and Psychological Measurement. Routledge, New York, 2016. ISBN 978-0-415-71715-1

MAYER, R.E. Multimedia learning. New York: Cambridge University Press, 2001. ISBSN 978-0-521-51412-5


Refbacks

  • There are currently no refbacks.