ANGAJAMENTUL ORGANIZAȚIONAL ȘI SATISFACȚIA ÎN MUNCĂ A CADRELOR DIDACTICE

Angela POTÂNG, Natalia ȘARGU

Abstract


Actualitatea cercetării este justificată prin faptul că mulți manageri consideră angajamentul drept fenomen ce se formează independent de acțiunile de conducere. Din acest motiv, ei nu acordă atenție cuvenită mecanismelor de dezvoltare a satis­facției în muncă, în consecință înregistrându-se un nivel scăzut al angajamentului organizațional la angajați. Scopul lucrării rezidă în cercetarea  angajamentului organizațional și a satisfacției în muncă la angajații din învățământ, comparativ cu alte categorii profesionale, precum și în determinarea unor strategii manageriale de motivare a angajaților în vederea spo­ririi angajamentului organizațional.

 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SATISFACTION AT WORK OF TEACHERS

The topicality of the research is justified in order for many managers to consider the commitment as the phenomenon that is formed independently of the leadership actions. For this reason, they do not pay due attention to the mechanisms for developing job satisfaction, consequently, registering a low level of organizational engagement to employees. The purpose of the paper is to research the organizational commitment and job satisfaction for the education workers, compared to other professional categories, as well as to determine managerial strategies to motivate employees in terms of increasing organizational engagement.


Keywords


commitment, emotional commitment, continuity commitment, normative commitment, teachers, job satisfaction.

Full Text:

PDF

References


REICHERS, A.E. A Review and Reconceptualization of Organizational Commitmenl. In: Academy of Management Review, 1985, vol.10, no.3, p.465-476.

MEYER, J., ALLEN, N. Three-components conceptualization of organizational commitment. In: Human Resource Management Review, 1991, vol.1, p.102-109.

KETCHAND, A.A., STRAWSER, J.R. Multiple Dimensions of Organizational Commitment: Implications for Future Accounting Research Behavioral Research. In: Accounting, 2004, p.221-252.

CONSTANTIN, T. Evaluarea psihologică a personalului. Iaşi: Polirom, 2005. 412 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.