CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE MOTIVAŢIEI CADRELOR DIDACTICE

Ana TARNOVSCHI

Abstract


Cercetarea dată prezintă sinteze teoretice şi practice privind relevarea motivaţiei şi a intereselor ca dominante prin­cipale ale procesului educaţional. Astfel, observăm că relaţia dintre motivaţie şi interesele personalităţii în procesul edu­caţional formează un tot coerent, profesorul fiind acel agent al schimbării, pregătindu-şi elevii în această perspectivă care se constituie, tot mai mult, într-o dimensiune a omului contemporan.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TEACHERS' MOTIVATION

This research presents theoretical and practical syntheses regarding the revelation
of motivation and interests as the main dominants of the educational process.
Thus, we notice that the relationship between motivation and personality interests
in the educational process forms a whole, the teacher being that agent of change,
preparing his students in this perspective, which increasingly is becoming a
dimension of contemporary man.

Keywords


education, teacher, motivation, interests, students, dominant motivational, performance, personality, education system.

Full Text:

PDF

References


COLE, G.A. Managementul personalului. București: Codecs, 2000.

Ibidem.

PÂNIŞOARĂ, I-O, PÂNIŞOARĂ,G. Motivarea pentru cariera didactică. București: Editura Universității din București, 2010.

COLE, G.A. Op.cit.

PÂNIŞOARĂ, I-O, PÂNIŞOARĂ,G. Op.cit.

Ibidem.

SĂLĂVĂSTRU, D. Științele educației. Iași: Polirom, 2006.

TICU, C. Evaluarea psihologică a personalului. Iași: Polirom, 2004.

ZLATE, Z. Tratat de psihologie organizaţională managerială. Iaşi: Polirom 2007.

Ibidem.

PRODAN, A. Performanțele individuale și satisfacția personalului. București: Editura Economică, 1997.

TICU, C. Op.cit.

ZLATE, Z. Op.cit.

PRODAN, A. Op.cit.

TICU, C. Op.cit.

PRODAN, A. Op.cit.

TICU, C. Op.cit.

ZLATE, Z. Op.cit.

COLE, G.A. Op.cit.

TICU, C. Op.cit.

HOWITT, D.,CRAMER, D. Introducere în SPSS pentru psihologie. Iaşi: Polirom, 2006.

TICU, C. Op.cit.

HOWITT, D., CRAMER, D. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.