STUDIUL DE CAZ CA METODĂ PSIHANALITICĂ DE CERCETARE

Zinaida BOLEA, Ion CAȘCAVAL

Abstract


În articol este analizat studiul de caz ca metodă psihanalitică de cercetare. Intenția autorilor este de a analiza și cla­ri­fica statutul epistemologic al  studiului de caz psihanalitic și de a prezenta dezvoltarea metodologiei psihanalitice de cer­ce­tare. Autorii prezintă studiul de caz prin raportarea la trei evenimente psihanalitice în parcursul elaborării acestei metode de cercetare: 1) studiul de caz, așa cum este prezentat în opera freudiană și preluat în textele postfreudiene; 2) studiile de caz care au stat la baza teoriei și tehnicii investigației psihosomatice ale Școlii de Psihosomatică din Paris; 3) abordările Școlii de la Ulm prin care studiul de caz psihanalitic este inclus într-o formulă metodologică apropiată rigorilor pozitiviste de cercetare.

 

CASE STUDY AS A PSYCHOANALYTIC METHOD OF RESEARCH

The article analyzes the case study as a method of psychoanalytic research. The authors intend to analyze and clarify the epistemological status of the psychoanalytic case study and to present the development of the psychoanalytic research methodology. The authors of the article present the case study by referring to three psychoanalytic events during the development of this research method: 1) the case study, as presented in Freudian work and taken in post-Freudian texts; 2) case studies that formed the theory and technique of psychosomatic investigation of the Paris Psychosomatic School; 3) the approaches of the Ulm School through which the psychoanalytic case study is included in a methodological formula close to the positivist rigors of research.


Keywords


case study, research, psychoanalysis, psychosomatics, positivism, epistemology.

Full Text:

PDF

References


CASTILLO, M-C. Tehnicile consultației. În: Ionescu Ș., Blanchet A. (coord.) Tratat de psihologie clinică și psiho-patologie. București: Trei, 2006/2009, p.235-237.

THOMÄ, H., KÄCHELE, H. Tratat de psihanaliză contemorană (III). Cercetare. București: Trei, 2011, p.16-156.

WILLEMSEN, J., DELLA ROSA, E., KEGERREIS, S. Clinical Case Studies in Psychoanalytic and Psychodynamic Treatment. In: Frontiers in Psychology, 2017, doi:10.3389/ fpsyg. 2017.00108

SAVA, F.A. Psihologia validată științific. Ghid practic de cercetare în psihologie. Iași: Polirom, 2013, p.200-201.

NILS, F., RIME, B. Interviul. În: Moscovici S., Buschini F. (coord). Metodoloia științelor socioumane. Iași: Polirom, 2007, p.2003.

BARDIN, L. Analiza conținutului și a formelor comunicărilor. În: Moscovici S., Buschini F. (coord). Metodologia științelor socioumane. Iași: Polirom, 2007, p.296-329.

ȘANDOR, V. Psihanaliză și cercetare. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr.9 (119), p.282-285.

FREUD, S. Studii asupra isteriei. În: Studii asupra isteriei. București: Trei, 2005, p.87-330.

PLETSCH, C.E. Freud's Case Studies and the Locus of Psychoanalytic Knowledge. In: Partisan Review, 1982, no49/1, p.101-118.

GREEN, A. Psihanaliza cazurilor-limită. București: Trei, 2006, p.185-189.

MARTY, P., M’UZAN, M., DAVID, C. Investigația psihosomatică. București: Editura Fundației Generația, 2019, p.11-33.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.