FORME DE MANIFESTARE A AGRESIVITĂȚII ȘI RELAȚIA ACESTORA CU STIMA DE SINE LA ADOLESCENȚII DIN MEDIUL PENITENCIAR

Raisa CERLAT, Elena CUCIURCĂ

Abstract


Articolul prezintă o abordare praxiologică a problematicii privind agresivitatea și interferențele acesteia cu stima de sine a adolescenților din mediul penitenciar. Sunt elucidate formele de manifestare a agresivității și componentele stimei de sine la adolescenții deținuți, comparativ cu adolescenții aflați în libertate. La fel, este prezentată corelația statistică stabilită între stima de sine și comportamentul agresiv în mediul penitenciar.

 

FORMS OF AGGRESSIVENESS AND THEIR RELATIONSHIP WITH
      SELF-ESTEEM OF ADOLESCENTS IN PRISONS

The article presents a praxiological approach to the issue of aggression and its interference with the self-esteem of adolescents in prisons. The forms of manifestation of aggression and the components of self-esteem in detained adolescents, compared to free adolescents, are elucidated. Also, the statistical correlation established between self-esteem and aggressive behavior in the penitentiary environment is presented.


Keywords


aggression, self-esteem, prison environment, adolescent, prisoner, freedom, behavior, influence, relationship.

Full Text:

PDF

References


FARZANEH, P. Comportamentul agresiv. București: Institutul Europei, 2011.

GHEORGHE, F. Psihologie penitenciară. București: Oscar Print, 1996.

MITROFAN, N. Agresivitatea. În: Manual de psihologie socială. Iaşi: Polirom, 2003.

PALADI, O. Conștiința de sine și sistemul de valori ale adolescentului. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2014.

PRIP, C., DECSEI, R. Ghid de bune practice pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar. București: Trei, 2010.

ФЕТИСКИН, Н., КОЗЛОВ, В., МАНУЙЛОВ, Г. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.