UNELE ASPECTE ALE POLITICILOR EUROPENE PRIVIND EDUCAȚIA NONFORMALĂ

Valentin Cosmin BLÂNDUL, Carolina ȚURCANU

Abstract


În articol sunt abordate unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală în urma transformărilor provocate de contexte economice, sociale, demografice și, în speță, pandemice. În acest sens, politicile europene se în­cadrează în politicile educaționale ce țin de valorificarea conceptului învățării pe parcursul întregii vieți și de transferul competențelor-cheie, recomandate de Consiliul Europei la Burxelles în 2018, într-un cadru al finalităților pentru educația și învățământul extrașcolar. Sunt descrise și unele abordări conceptuale ale educației nonformale în contextul noilor politici publice din domeniul educațional. Totodată, este prezentat un studiu comparativ al aspectelor, profilurilor și finalităților educaţiei nonformale în ţări europene, fiind formulate concluziile respective.

 

SOME ASPECTS OF THE EUROPEAN POLICIES ON NON-FORMAL EDUCATION

This article addresses some aspects of the European policies on non-formal education following the transformations brought about by economic, social, demographic and, in particular, pandemic contexts. In this sense, the European policies are part of the educational policies related to lifelong learning and key competences transfer, recommended by the Council of Europe at Brussels in 2018. The article also describes some conceptual approaches to non-formal education in the context of the new public policies in the field of education. At the same time, a comparative study of the aspects, profiles and outcomes of non-formal education in the European countries is presented and the respective conclusions are formulated.


Keywords


non-formal education, European policies, public policies in the field of education, concept of non-formal education, educational community.

Full Text:

PDF

References


Metode și instrumente în cadrul educației nonformale în context TiA. Agenția Națională pentru Programe Comu¬ni-tare, Dezvoltare, Educație și Formare Profesională din România (ANPCDEFP), 2000.

BLÂNDUL, V.C. 50 de jocuri și activități specifice educației nonformale. Cluj-Napoca: MEGA, 2017.

MARINESCU, M. Didactica biologiei. Teorie și aplicații. Pitești: Paralela 45, 2018.

BRADEA, A. Educația nonformală în tabere. Oradea: Editura Universității din Oradea, 2012.

ANDERSON, J.E. Public Policy Making: A an Introduction. NJ USA: Princeton, 1994.

DYE, T.R. An Understanding Public Policy. USA: Prentice Hall, 1998.

JENKINS, W. Policy Analysis: A Political and Organizational Perpectice. London: UK, 1978.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.