ANALIZA COMPARATIVĂ A STANDARDELOR DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

Aliona AFANAS

Abstract


Articolul vizează o analiză comparativă a standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice la nivel național și internațional. În cadrul analizei sunt evidențiate asemănări și deosebiri referitoare la sistemul de competențe ale cadrului didactic în diverse țări. Informația științifică prezentată are la bază mai multe documente normative și de politică educațională. Analiza standardelor profesionale ale cadrelor didactice şi rolul acestora în formarea profesională continuă a cadrelor didactice au permis formularea unor concluzii relevante pentru sistemul educațional.

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STANDARDS OF TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS

The article reveals a comparative analysis of standards of teachers’ professional competencies at the national and international levels. The analysis highlights similarities and differences regarding the competence system of teachers in various countries. The scientific information presented is based on several normative and educational policy documents. The analysis of standards of teachers’ professional competencies and their role in the continuous professional teacher training allowed the formulation of some relevant conclusions for the education system.           


Keywords


standard, professional competence, teacher, educational system, continuous professional training, evaluation, professional advancement.

Full Text:

PDF

References


GUŢU, Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013. 508 p. ISBN 978-9975-71-450-1

PAQUAY, L., ALTET, M., CHARLIER, L., PERRENOUD, PH. (Eds.) Former des enseignants. professionnels. Quelles stratégies? Quelles compétences? 3e édition. De Boeck Université, 2001.

СЕРГИЕНКО, А.Ю. Компаративный анализ профессиональных стандартов педагога в России и за рубежом. B: Человек и закон (Санкт – Петербург), 2019, №4(57), c.184-194. ISSN 1815 – 7041

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. MECC, 2018. 9 p.

Codul educației. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634 (cu modificările ulterioare: 2016, 2017, 2018, 2019).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.