ROLUL ATITUDINILOR ÎN FORMAREA ȘI DIRECŢIONAREA COMPORTAMENTULUI UMAN

Valeria PASCARU-GONCEAR

Abstract


Atitudinile sunt structurile psihice care ne ajută în orientarea selectivă față de diverse aspecte ale mediului în care trăim. Ele reprezintă concepţii explicite sau implicite cu privire la ceea ce este dezirabil sau indezirabil, nu sunt direct observabile și implică elemente cognitive, afective și comportamentale. Atitudinile sunt un mobil fundamental al com­por­tamentului uman şi, deseori, cauza lui directă, iar, în consecinţă, un element central în lanţul determinativ al conduitei omului. Atitudinile determină orientarea comportamentului, îi conferă sens. Iată de ce, cunoaşterea profundă şi multi­la­te­rală a fenomenului atitudinilor dezleagă vaste posibilităţi de a înţelege ființa umană și comportamentul său și constituie un instrument important de elucidare a problemelor explorate.

 

THE ROLE OF ATTITUDES IN THE FORMATION AND DIRECTION OF HUMAN BEHAVIOUR

Attitudes are the psychic structures that help us in the selective orientation towards various aspects of the environment in which we live. They represent explicit or implicit conceptions of what is desirable or undesirable, are not directly observable, and involve cognitive, affective and behavioural elements. Attitudes are a fundamental motive of human behaviour and often its direct cause, and, consequently, a central element in the determining the chain of human behaviour. Attitudes determine the orientation of behaviour and make it meaningful. That’s why the deep and multilateral knowledge of the phenomenon of attitudes unleashes vast possibilities to understand the human being and their behaviour and is an important tool for elucidating the explored problems.


Keywords


attitude, dysfunctional attitudes, behaviour, personality, influencing strategies, complex phenomenon, experience.

Full Text:

PDF

References


MĂRINEANU, V. Mecanisme psihologice de influențare a atitudinilor. Bucureşti: Editura Militară, 2013. 189 p.

CHIRCEV, A. Atitudinile sociale. Cu privire specială la români. Editura Institutului de Psihologie al Universității din Cluj la Sibiu, 1941. 205 p.

ALLPORT, G.W. Attitudes. In: C.Murchison (ed). Handbook of Social Psychology. Worcester, Mass: ClarkUniversity Press.

KATZ, D. The social Psychology of Organization. 2nd edition. New York: Publisher Wiley, 1978. 848 p.

ROȘCA, Al. Creativitatea generală şi specifică. București: Editura Academiei R.S.R., 1981. 272 p.

POPESCU-NEVEANU, P. Dicționar de psihologie. București: Albatros, 1978. 784 p.

DUDUCIUC, A., IVAN, L., CHELCEA, S. Psihologie socială. Studiul interacțiunilor umane: Manual universitar. București: Comunicare. Ro, 2013. 340 p.

MOSCOVICI, S. Psihologia socială a relațiilor cu ceilalți. Iași: Polirom, 1998. 253 p.

DRAGAN, J.C., DEMETRESCU M.C. Practica prospectării pieței: tehnici de cercetare în marketing. București: Europa Nova, 1996. 304 p.

DAVID, D. Tratat de psihoterapii cognitive-comportamentale. București: Polirom, 2017. 366 p.

CHELCEA, S. Un secol de cercetări psihosociologice. București: Polirom, 2002. 229 p.

PANICO, V., MUNTEANU, T. Structura şi legităţile formării atitudinilor la personalitate. În: Studia Universitatis, 2009, nr.9(29), p.59-62.

TESSER, A. Advanced Social Psychology. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages. 1 edition, 1994. 416 p.

AJZEN, I., & FISHBEIN, M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall, Inc., 1990.

ILUȚ, P. Valori, atitudini și comportamente sociale. București: Polirom, 2004. 256 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.