ROLUL LICEELOR ÎN REȚELELE INTERORGANIZAȚIONALE

Andra-Ramona BORȘ

Abstract


În ultimii ani, utilizarea rețelelor interorganizaționale ca strategie de management educațional a luat rapid amploare și studierii acestor tipuri de rețele i se acordă o atenție deosebită. Datorită faptului că studiul acestor rețele a fost fragmentat prin abordări și analize diferite, scopul revizuirii principalelor concepte a fost să aducă în discuție indicatori cu valoare practică pentru persoanele din organizațiile școlare de tip liceal care gestionează sau lucrează în rețele inter­organizaționale.  

THE ROLE OF HIGH SCHOOLS IN INTERORGANISATIONAL NETWORKS

The use of interorganisational networks as an educational management strategy and the study of these types of networks has grown rapidly in recent years. Due to the fact that the study of these networks was fragmented through different approaches and analyses, the purpose of reviewing the main concepts was to bring into question indicators of practical value for people from high school type of organizations who manage or work in interorganisational networks.


Keywords


interorganisational networks, high school, organisations, educational management strategies.

Full Text:

PDF

References


DURKHEIM, E. Diviziunea muncii sociale. Bucureşti: Albatros,1922/2001, p.268. ISBN: 978-973-636-285-9

VLĂSCEANU, M. Organizații și comportament organizațional. Iași: Polirom, 2003, p.147. ISBN 973-681-412-2

https://dexonline.ro/definitie/liceu Accesat: 20.05.2020.

VLĂSCEANU. Op. cit. p.225.

Ibidem, p.168.

Ibidem, p.156.

ŞOITU, L. Pedagogia comunicării. Iaşi: Institutul European, 2001, p.14. ISBN973-611-199-7

VLĂSCEANU, M. Op. cit., p.154.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.