PARADIGME ALE EDUCAȚIEI RELIGIOASE

Veaceslav IORDACHESCU

Abstract


Varietatea abordărilor educaţiei religioase în cadrul curriculumului şcolar a determinat efortul teoreticienilor de a stabili diverse paradigme ale acesteia. În articolul de față prezentăm câteva dintre paradigmele educației religioase dezvoltate de cercetătorii J.P. Willaime, W.C. Durham, Carl Sterkens, Michael Grimmitt, Goth Read, J.Pelupessy-Wowor. Fiecare dintre aceste paradigme s-a cristalizat ca răspuns la anumite provocări sociale, cum ar fi multiculturalitatea și diversi­ta­tea re­li­gioasă.

 

THE PARADIGMS OF RELIGIOUS EDUCATION

The variety of approaches to religious education in the school curriculum has led theorists' efforts to establish its various para­digms. In this article we present some of the paradigms of religious education developed by researchers J.P. Willaime, W. C. Durham, Carl Sterkens, Michael Grimmitt, Goth Read, J. Pelupessy-Wowor. Each of these paradigms has crystallized in response to certain social challenges, such as multiculturalism and religious diversity.


Keywords


religious education, paradigm, religion, confessional, non-confessional, history of religion, learning from religion.

Full Text:

PDF

References


FARCAȘ, S. Paradigme şi finalităţi ale studiului Religiei în România. În: Buletin ştiinţific, Fascicula Filologie, Seria A, vol. XXIV, 2015, p.311-322.

CRISTEA, S. Paradigme în educație/pedagogie. În: Didactica Pro… (Chișinău), 2014, nr.5-6 (87-88), p.93-100.

WILLAIME, J-P. Different Models of Religion and Education in Europe. In: Jackson, R., S. Miedema, W. Weisse & J-P. Willaime (eds.): Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates. Münster: Waxmann, 2007.

GEARON, L. The Paradigms of Contemporary Religious Education. In: Journal for the Study of Religion, 2014, vol.27, no.1, p.53.

ROUX, C. Paradigm Shift in Teaching Religion. In: Journal for the Study of Religion, 1998, vol.11, no.2, p.125-138.

JACKSON, R. Indicatoare – Politică și practică pentru predarea despre religii și concepții despre lume nereligioase în educația interculturală [online]. 2014 [Accesat: 20.05.2020]. Disponibil: https://rm.coe.int/indicatoare-politica-si-practica-pentru-predarea-despre-religii-si-con/16806cd45a

CARP, R. Cât de diferite sunt modelele naționale privind studiul religiei în Europa? Cadrul normativ, perspectiva comparată și jurisprudența Curții Constituționale. În: Studii Teologice, 2016, nr.12, p.47-48.

БОГОМИЛОВА, Н. Модели и «философия» преподования религий в современной Европе. В: Сетевой научно-практический журнал. Серия «Социальные и гуманитарные исследования», 2015, №1, с.27-31.

BAGIR, Z.A. Interfaith Dialogue and Religious Education [online]. 2012 [Accesat: 27.01.2020]. Disponibil: http://erb.unaoc.org/images/JournalArticles/bagir.pdf

BADEA-GUERITEE, I. OJICĂ, Al. Dialogul religiilor în Europa unită. Iași: Adenium. 2015, p.153-173.

CUCOȘ, C. The paradigm of interdisciplinarity and the religious values-centered education. In: Dialogo, 2014, vol.1(1), p.95-99.

POGOLȘA, L. Considerații cu privire la educația religioasă. În: Univers Pedagogic (Chișinău), 2015, nr.1(45), p.3-21.

TEECE, G. Learning about religion and Learning from religion [online]. 2013 [Accesat: 18.02.2020]. Disponibil: https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/ brb_2013/Sitzung_19._Dezember_2013/Gutachten%20von%20Geoff%20Teece%20.pdf.spooler.download.1391501736053.pdf/Gutachten+von+Geoff+Teece+.pdf.

HULL, J. M. The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective [online]. [Accesat: 18.12.2019]. Disponibil: https://www.iarf.net/REBooklet/Hull. htm.

PELUPESSY-WOWOR, J. The Role of Religious Education in Promoting Religious Freedom: A Mutual Enrichment Between “My Story,” “Your Story,” and “Our Stories”. In: The Review of Faith & International Affairs, 2016, p.98-106. DOI: 10.1080/15570274.2016. 1248527

CUCOȘ, C. Educaţia religioasă: Repere teoretice şi metodice. Ediția a II-a. Iași: Polirom, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.