IMPACTUL EVALUĂRII FORMATIVE PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE GÂNDIRE CRITICĂ ÎN CADRUL CURSULUI DE PSIHOLOGIE A EVALUĂRII

Elena RAILEAN

Abstract


Evaluarea informatizată se confruntă cu o serie de provocări globale cauzate de schimbarea dinamică a paradigmei educaționale și de diversificarea mediilor de învățare. Una dintre provocările recente este prioritizarea evaluării formative în situația trecerii rapide la modul de predare distanțat prin intermediul tehnologiilor digitale. În scopul realizării meto­do­logiei de evaluare formativă a fost elaborat un proiect didactic care prevede divizarea în N module a conținutului cur­su­lui universitar și elaborarea colaborativă a unui manual digital. Rezultatul indică validitatea proiectului didactic. Elevii au fost suficient de motivați să învețe și să-și dezvolte abilitățile autoreglate.      

 

THE IMPACT OF THE FORMATIVE EVALUATION IN DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS AT THE COURSE OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

Computer-based assessment has faced a number of global challenges caused by the dynamic change of learning pa­ra­digm and diversification of learning environments. One of the recent challenges refers to prioritization of a formative assessment in the situation of the rapid transition to remote learning as a result of COVID-19 outbreak. In order to achieve the educational methodology of the formative assessment, a didactic project was developed and it provides the division into N modules of the content of the university course and the collaborative elaboration of a digital textbook context. The result in­dicates the validity of the didactic project. Students were motivated enough to learn and to develop the self-regulated skills. 


Keywords


formative evaluation, learning environment, learning analytics, academic progress, learning outcomes.

Full Text:

PDF

References


RAILEAN, E.A. Evaluarea Informatizată: Abordare psihopedagogică şi metodologică. În: Studia Universitatis, 2007, nr.9, p.99-108.

HUHTA, A. Diagnostic and Formative Assessment. In: Spolsky Bernard, Hult Francis M. (Eds.). The Handbook of Educational Linguistics. Oxford, UK: Blackwell, 2010, p.469-482.

CAULEY, K.M., McMillan, J.H. Formative Assessment Techniques to Support Student Motivation and Achievement. In: The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 2010, p.1-6.

FUCHS, L.S., FUCHS, D. Effects of Systematic Formative Evaluation. In: A Meta-Analysis, 2008, no.53(3), p.199-208. https://doi.org/10.1177/001440298605300301

FLAGG, B.N. Formative evaluation for educational technologies. Routledge. Taylor & Francis Group. New York and London, 2020.

RAILEAN, E.A. Assessment, Testing, and Measurement Strategies in Global Higher Education. IGI Global, 2020. http://doi:10.4018/978-1-7998-2314-8

WANG, T.H. What strategies are effective for formative assessment in an e-learning environment? In: Journal of Computer Assisted Learning, 2007, p.171-185. doi: 10.1111/j.1365-2729.2006.00211.x

BRANSFORD J.D., BROWN, A. & COCKING, R. How People Learn: Mind, Brain, Experience and School, Expanded Edition. Washington: National Academy Press, DC, 2000.

PARK, M. Students’ problem-solving strategies in qualitative physics questions in a simulation-based formative assessment. In: Disciplinary Interdisciplinary Science Education Research, 2020, no.2, p.1. https://doi.org/10.1186/s43031-019-0019-4

SHANA, Z.A., & AL BAKI, S.A. Using Plickers in Formative Assessment to Augment Student Learning. In: Interna-tional Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 2020, no.12(2), p.57-76. doi:10.4018/IJMBL.2020040104

IRVING, K.E. Technology-Assisted Formative Assessment. In: Management Association, I. (Eds.). Learning and Performance Assessment: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2020, p.435-453. IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-0420-8.ch021

RAILEAN, E. Instructional dynamic and flexible strategy: Integrity of effective methods for engaging all learners in classrooms. In: S.Lawrence (Ed.). Critical Practice in P-12 Education: Transformative Teaching and Learning, 2014, p.49-65. Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-5059-6.ch003

PRESSBOOKS. The Open Book Creation Platform https://pressbooks.com/

RAILEAN, E. Bazele psihopedagogice ale elaborării manualului electronic. Iași: LUMEN, 2015. ISBN 978-973-166-389-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.