PREMISE PSIHOPEDAGOGICE ÎN VALORIFICAREA APTITUDINII MATEMATICE PENTRU OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE

Margareta GHEORGHIŢĂ

Abstract


Cerinţele didactice necesare în obţinerea succesului şcolar acceptă performanţele şcolare ca exprimare a produsului obţinut pe baza unui comportament aşteptat. Performanţa şcolară la şcolarii mici reprezintă un anume conţinut memorat, înţeles, aplicat, analizat, sintetizat sau evaluat. Relaţia dintre aptitudini şi capacităţi constituie o problemă fundamentală în definirea aptitudinilor. Aptitudinea matematică este un bun valoros pe piaţa internaţională. Ea trebuie depistată, stimu­lată şi promovată.

 

PSYCHOPEDAGOGICAL PREMISES IN VALUING THE MATHEMATICAL APPROACH TO OBTAINING SCHOOL PERFORMANCE

The didactic requirements necessary for achieving school success accept school performance as an expression of the product obtained on the basis of expected behaviour. School performance in young pupils is a content that is memorized, understood, applied, analysed, synthesised or evaluated. The relationship between skills and abilities is a fundamental problem in the definition of skills. Mathematical aptitude is a valuable asset on the international market. It must be detected, stimulated and promoted.


Keywords


performance, mathematical aptitude, capacity, hereditary factors, environmental factors.

Full Text:

PDF

References


POPOVICI, D.-V., BALOTĂ, A. Introducere în psihopedagogia supradotaţilor. Bucureşti: Humanitas, 2004.

COSMOVICI, A., IACOB, L. (coordonatori). Psihologie şcolară. Cap. III. În: BĂLAN, B. Aptitudinile şi importanţa lor în activitatea şcolară. Iaşi: Polirom, 1999.

POPESCU-NEVEANU, P. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Albatros, 1978.

BOGDAN, T. Copii excepţionali. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

BERAR, I. Aptitudinea matematică la şcolari. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1991.

SAGAN, C. Creierul lui Broca. Bucureşti: Editura Politică, 1984.

JINGA, I., NEGREŢ, I. Învăţarea eficientă. Bucureşti: Editis, 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.