REPERE ETNOSOFICE ÎN PERIOADA JUNIMIȘTILOR

Oana Gabriela ȘORODOC

Abstract


În acest articol ne-am propus o scurtă prezentare etimologică și o conceptualizare a termenului etnosofie, o latură ce vine să întregească acea imagine a etnologiei și a antropologiei, căci termenul poate fi regăsit de puține ori în dicționare, întrucât se află încă în acel stadiu de căutare a certificatului de naștere.

Totodată, vom încerca să surprindem rolul junimiștilor în nașterea etnosofiei ca știință.

 

ETHNOSOPHICAL LANDMARKS DURING THE JUNIMISTS

This article proposes a short etymological presentation and a conceptualization of ethnosophy, a side that comes to complete the image of ethnology and antropology, although the term can be found rarely in dictionaries, because it is still in the search of its birth certificate.

At the same time, we shall try to discover the role of the junimists in the birth of ethnosophy as a science.


Keywords


ethnosophy, folklore, junimists, culture, popular literature.

Full Text:

PDF

References


PRAHOVEANU, I., Etnografia poporului român. Bucureşti: Paralela 45, 2001, p.13.

HEIDEGGER, M. What Is Philosophy (Was ist das-die Philosophie?). Traslated and Introduced by Jean T. Wilde and William Kluback, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2003, p.123.

NOICA, C. Cuvânt împreună despre rostirea românească. București: Eminescu, 1987, p.94.

ȘTEFĂNESCU, M. Filosofia românească. Studiu introductiv, îngrijire ediție și note Constantin Schifirneț. Bucureşti: Historia, 2008, p.105.

URSACHE, P. Etnosofia. București: Paideia, 2006, p.9.

URSACHE, P. Etnoestetica sau Mic tratat de estetică a artelor oralității. Cluj-Napoca: Eikon, 2009, p.12.

MIRCEA, C. Discurs despre ființă. București: Cartea Românească, 1987, p.145.

RUXĂNDOIU, P. Folclorul literar în contextul culturii populare româneşti. Col. „Cuminţenia Pământului”, Bucureşti: Grai şi suflet - Cultura Naţională, 2001, p.19.

ZUB, Al. Junimea: implicații istoriografice: 1864-1885. Iași: Junimea, 1976, p.216.

BONTE, P., IZARD, M. Dicționar de etnologie și antropologie / Trad. Smaranda Vultur, Radu Răutu (coord.) Diana Buglea, Mihaela Ioncică, Constantin Jinga, Cătălin Adrian Lăzurcă, Ciprian Nicolae Valcan. Iași: Polirom, 1999, p.320.

ZUB, Al. Op. cit, p.24.

Ibidem, p.227.

GUȚU, Gh. Dicţionar Latin Român. Bucureşti: Humanitas, 2003, p.373.

DATCU, I. Dicționarul etnologilor români. Autori. Publicații periodice. Instituții. Mari colecții, Bibliografii, Crono¬¬logie. București: SÆCLULM I.O., 2006, p.312-313.

ISPAS, S. Cercetarea academică în domeniul folclorului și etnografiei. În: Rosturi și moravuri de odinioară. București: Editura Etnologică, 2012, p.213.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.