ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA MOTIVAȚIA PENTRU LECTURĂ A ELEVILOR CLASELOR PRIMARE

Carmen Daniela NIȚĂ

Abstract


În articol este abordată din punct de vedere teoretic problema motivației pentru lectură la elevii claselor primare. Se insistă asupra câtorva definiții ale motivației învățării ce aparțin unor personalități marcante (P.Cornea, M.Golu, D.Vrabie), dar și asupra modului cum poate fi dezvoltată motivația pentru lectură la elevii claselor primare. Trezirea motivației ele­vi­lor pentru lectură este unul dintre obiectivele finale ale activităţii desfăşurate de învăţător cu elevii claselor primare. Acesta este punctul de plecare şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea şcolară pentru învăţător şi pentru elevii săi, care sunt stimulați să citească pentru dezvoltarea limbajului, a competențelor de comunicare, a comportamentului, a culturii generale.

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE READING MOTIVATION OF
THE PRIMARY SCHOOL PUPILS

The article addresses theoretically the problem of reading motivation in primary school pupils. It focuses on several definitions of the motivation of learning belonging to prominent personalities (P.Cornea, M.Golu, D.Vrabie), but also on how the motivation for reading can be developed in the pupils of primary classes. Awakening the motivation of pupils for reading is one of the final objectives of the activity carried out by the teacher with the pupils of primary classes. This is the starting point and also the key to success in the school activity for the teacher and their students, who are encouraged to read for the development of language, communication skills, behaviour, and general culture.


Keywords


school reading, learning motivation, pupil, stimulation, interest, theories of motivation.

Full Text:

PDF

References


GOLU, M. Bazele psihologiei generale. București: Editura Universitară, 2002. 718 p.

VRABIE, D. Psihologia școlară. Brăila: Evrica, 2000. 287 p.

CORNEA, P. Introducere în teoria lecturii. București: Minerva, 1988. 305 p.

CUCIUREANU, M. (coord.). Motivația elevilor și învățarea. București: ISE, 1987. 63 p.

AUSUBEL D., ROBINSON, F. Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,1981. 797 p.

CRISTEA, S. Curriculum pedagogic. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006. 552 p.

PÂSLARU, V. Introducere în teoria educației literar-artistice. Ed. a II-a. Chișinău: Sigma, 2013. 198 p.

COMENIUS, J. A. Didactica Magna / Traducere în română de I.Antohi. București, 1970. 206 p.

DOTTRENS, R. A educa și a instrui. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1970. 354 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.