ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE COPILULUI CU AUTISM

Aurelia GLAVAN, Silvia VRABIE

Abstract


Articolului de față ia în discuție procesul de evaluare, diagnosticare și de intervenții multimodale a copiilor care suferă de autism. Ideea principală este ca autismul să fie diagnosticat cât mai timpuriu posibil, ținând cont de faptul că, printr-o intervenție precoce, de către o echipă multidisciplinară, rezultatele pot fi ameliorate pe termen lung, experiența practică demonstrând că terapia autismului se bazează în primul rând pe educație.

 

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF THE CHILD WITH AUTISM

This article discusses the process of evaluation, diagnosis and multimodal intervention for children suffering from autism. The main idea is that autism should be diagnosed as early as possible, considering that the outcomes can be improved over the long term through an early intervention of a multidisciplinary team, and the practical experience demonstrated that autism therapy is primarily based on education.


Keywords


autism, disorder, behaviour, psych diagnostic, inclusion, multimodal interventions.

Full Text:

PDF

References


WING, I., LEEKAM, S.R., LIBBY, S.J., GOULD, J., LARCOMBE, M. The diagnostic interview for social and communication disorders: background, interrater reliability and clinical use. In: J. Child Psychol. Psychiatry, 2002, 43:307-25.

HOWLIN, P. Practitioner review: Psychological and educational treatments for autism. In: J. Child Psychol. Psychiatry, 1998, 39:307-22.

RAPIN, I. Appropriate investigations for clinical care versus research in children with autism. In: Brain Dev., 1999, 21:152-6.

BUCUN, N. Modernizarea și implementarea curricumului școlar din perspectiva școlii prietenoase copilului. In: Univers Pedagogic (Chișinău), 2011, nr.1, p.63-73.

CHARMAN, T., BAIRD, G. Practitioner review: diagnosis of autism in 2-3 year old children. In: J. Child Psyhol. Psychiatry, 2002, 3:289-306.

BABAN, A. Consiliere educațională. Cluj-Napoca, 2001.

Manualul de Statistică și Diagnostic al Afecțiunilor Mentale (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM — V), 2013.

COCHRANE, A., HOLLAND, W. Validation of screening procedures. In: Br. Med. Bull., 1969, 27:3-8.

BUICA, C. Bazele defectologiei. București: Aramis, 2004.

RACU, A., POPOVICI, D.V., DANII, A. Educația incluzivă. Chișinău: Universul, 2009.

ALBU, A., ALBU, C. Asistența psihopedagogică și medicală a copilului deficient fizic. Iași: Polirom, 2000.

GHERGUȚ, A. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și incluziune în educație. Iași: Polirom, 2006.

GHERGUȚ, A. Sinteze de psihopedagogie specială. Iași: Polirom, 2007.

Clasificarea internațională a bolilor, a zecea revizuire (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ISD-10), 1992.

SZATMARI, P. The causes of autism spectrum disorders. In: BMJ, 2003, 326:173-4.

FOMBONNE, E. The epidemiology of autism: a review. In: Psycho Med., 1999; 29:769-86.

CRISTEA, S. Dicționar enciclopedic de psihopedagogie. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2015. 680 p


Refbacks

  • There are currently no refbacks.