INTERFERENȚE ALE STILULUI DE ATAȘAMENT ȘI LIMBAJELE IUBIRII LA TINERI

Galina PRAVIȚCHI, Victoria CHICU

Abstract


Cercetarea stilurilor de atașament și a limbajelor iubirii la tineri este deosebit de actuală și importantă în condiția în care orice persoană pe parcursul vieții va menține o relație de cuplu. Cunoașterea propriilor modele de comportament, dar și a partenerului, care poate asigura o înțelegere cognitivă a problemelor de comunicare ce permite empatizarea cu partenerul, care poate uneori copleși cu nevoile sale sau care rănește cu indiferența sa – totul depinzând de dinamica solicitare-răspuns a stilului de atașament și a limbajului iubirii. Acestea definesc în cea mai mare măsură capacitatea de funcționare a unei relații de cuplu calitative.

 

INTERFERENCES OF ATTACHMENT STYLE AND LANGUAGES OF LOVE IN YOUNG PEOPLE

Researching attachment styles and love languages of young people is a particularly current and important part of the condition that any person throughout their life will maintain a couple relationship. Knowing your own and your partner’s patterns of behaviour can ensure a cognitive understanding of communication problems which allows empathising with your partner who can sometimes overwhelm with their needs or who hurts with their indifference – it all depends on the request-response dynamics of the attachment style and the love language. These define, to a great extent, the functional capacity of a qualitative couple relationship.


Keywords


attachment style, avoidant style, anxious style, secure style, love language, services, statements, gifts, physical contact, time in two.

Full Text:

PDF

References


BOWLBY, J. O bază de siguranţă. Aplicaţii clinice ale teoriei ataşamentului. Bucureşti: Trei, 2011. 278 p.

ORHA-ILIESCU, L.-D. Teoriile atașamentului. În: Revista de Psihoterapie Integrativă, 2016, vol.5, nr.1, p.67-77.

SAVCA, L., MUNTEANU, A. Influenţa separării părinţi - copii asupra calităţii relaţiei de cuplu în viaţa adultă a copilului. În: Psihologie, revistă ştiinţifico-practică, 2012, nr.2, p.14-25.

SAVCA, F.A., NEGREI, N. Adaptation of the Adult Attachment Styles Inventory for the Romanian population. In: Social Psychology, 2006, nr.18, p.155-169.

SHAVER, P., HAZAN, C., BRADSHAW, D. Love as an attachment: The integration of three behavioral systems. In: Sternberg, R. J., & Barnes, M. (Eds.). The Psychology of Love. New Haven, CT, Yale University Press, 1988, p. 68– 99.

LEVINE, A., RACHEL, HELLER, S.F., Stilurile de atașament: o nouă teorie a atașamentului: cum să găsești și să păstrezi o relație de cuplu fericită. Cluj Napoca: Editura A.S.C.R., 2018. 286 p.

HAZAN, C., SHAVER, P. Romantic love conceptualized as an attachment process. In: Journal of Personality and Social Psychology, 1987, no.52 (3), p.511-524.

CHAPMAN, G. Cele cinci limbaje ale iubirii. București: Curtea veche, ediția a V-a, 2015. 223 p.

KINNISON, J.E. Cum să iubești (sau să părăsești) un partener distant. București: Curtea Veche, 2018. 256 p.

PEASE, A., Barbara. De ce bărbații au nevoie de sex iar femeile de dragoste. București: Curtea Veche, 2011. 348 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.