PROIECTAREA CARIEREI DE CĂTRE FEMEI: REZULTAT AL INFLUENȚEI CONTEXTULUI NONFORMAL ȘI INFORMAL

Otilia DANDARA

Abstract


În articol este abordată problema proiectării carierei de către femei. Constatările și concluziile sunt făcute în baza unui studiu empiric, cu încadrarea unui lot de femei, preponderent din mediul rural. Rezultatele confirmă parțial teoriile luate la baza cercetării privind percepția specifică, necesitatea proiectării carierei de-a lungul vieții de către femei. În lipsa unei ghidări metodice, realizate într-un context instituționalizat, femeile își formează anumite reprezentări despre carieră sub influența contextului de viață: a activităților nonformale și a influenței educaționale informale. Un factor influent, care mai persistă asupra proiectării carierei de către femei, rămâne a fi familia și nașterea copiilor, cu toate că și pe această dimensiune există atitudini și abordări diferite. Calificarea constituie un mecanism vectorial de evoluție în carieră.

 

CAREER DESIGN BY WOMEN: RESULT OF THE INFLUENCE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL CONTEXT

This article emphasizes the issue of career projection for women. All statements and conclusions are based upon an empiric study on a group of women, mostly from the rural areas. The results partially confirm the theories on the specific perception that lay at the base of research, and the necessity for women’s career development throughout the lifespan. Lacking methodical guidance in an institutionalised context, women tend to build certain visualizations on careers being influenced by their lifestyle, non-formal activities and informal education. Yet, a powerful factor, which still impacts women’s career projection is the family and the motherhood, even if there are different approaches and attitudes related to this dimension. Qualification represents a vectorial mechanism for career growth.


Keywords


career, career projection, qualification, stages in career growth, informal context

Full Text:

PDF

References


DABIJA, A. Strategii de consiliere a studenților pentru cariera profesională. Chișinău: CEP USM, 2017. 160 p.

DANDARA, O. Ghidarea şi proiectarea carierei în contextul educaţiei permanente. Chişinău: CEP USM, 2012. 229 p.

GOTTFREDSON, L.S. Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. In: Journal of Counseling Psychology, 1981, no.28(6), p.545-579.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.