PARTICULARITĂŢI ALE DEFICITULUI DE ATENŢIE LA COPII

Ana TARNOVSCHI

Abstract


Tulburarea de atenţie, caracterizată printr-o diminuare a capacităţilor cognitive, dezechilibrează viaţa de zi cu zi atât a copiilor, a părinţilor acestora, cât şi a profesorilor. Ea presupune dificultăţi de concentrare, impulsivitate şi hiperactivitate. Deficitul de atenţie şi eşecul şcolar asociat provoacă tensiuni în familie şi pot deveni elemente amplificatoare ale conflictelor.

 

PARTICULARITIES OF ATTENTION DEFICIT IN CHILDREN

Attention deficit, characterised by a decrease in cognitive abilities, disturb the daily lives of children, their parents and teachers. It involves difficulty concentrating, impulsivity and hyperactivity. Attention deficit and associated school failure cause tensions in the family and can become amplifying elements of conflict.


Keywords


attention deficit, cognitive abilities, students, school failure, attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit disorder.

Full Text:

PDF

References


GOLU, M. Bazele psihologiei generale. Bucureşti: Editura Universitară, 2002. ISBN 973-99615-8-4

TARNOVSCHI, A., RACU, J. Psihologia proceselor cognitive: note de curs. Chişinău: CEP USM, 2017. ISBN 978-9975-71-948-3

ZLATE, M. Fundamentele psihologiei. Iaşi: Polirom, 2017. ISBN 978-973-46-1520-9

THOMAS, J., VAZ-CERNIGLIA, C., WILLEMS, G. Tulburările de atenţie la copii / Trad. de Irinel Antoniu. Iaşi: Polirom, 2011. ISBN 978-973-46-2076-0

ALEXANDRESCU, C.L. Tratamentul modern în tulburarea prin deficit atenţional/ hiperactivitate (DAH). În: Revista Română de Psihiatrie, 2002, nr.3-4.

SCAFFER, H.R. Introducere în psihologia copilului. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2010. ISBN 978-973-7973-96-2

BUCUN, N., GLAVAN, A. Particularităţi psihologice ale copiilor cu ADHD. În: Univers Pedagogic, 2013, nr.3(39). ISSN 1811-5470


Refbacks

  • There are currently no refbacks.