ASPECTE STRUCTURAL-ORGANIZAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA SFEREI RELAȚIONALE A ELEVULUI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL NAȚIONAL

Emilia FURDUI

Abstract


 

În articol este efectuată analiza politicilor naționale privind asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordării societale contemporane. Respectiv, prin conturarea dimensiunilor psihologice esențiale, se identifică problemele majore ce completează domeniul de dezvoltare a sferei relaționale a elevilor.

Totodată, este consolidată o bază de date constituită în urma generalizării rezultatelor expuse de către un grup de psihologi în cadrul experimental, promovat prin utilizarea chestionarului comun (IȘE, USM, CRAP), în format Google Drive, administrat online. Materialul expus este asociat și cu optimizarea procesului de incluziune și de adaptare a elevilor cu cerințe educative speciale în instituțiile de învățământ general prin elementul relaționării.

 

STRUCTURAL-ORGANISATIONAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL ACTIVITY REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE RELATIONAL RELATIONSHIP OF THE STUDENT IN THE NATIONAL GENERAL EDUCATION SYSTEM

This article analyses the national policies on ensuring the psychological activity in the general education system from the perspective of the contemporary societal approach. Therefore, by outlining the essential psycho­logical dimensions, the major problems that complete the field of development of the relational sphere of the students are identified.

At the same time, a database is consolidated following the generalisation of the results presented by a group of psycho­­logists in the experimental framework promoted by using the common questionnaire (ISE, USM, CRAP) in Google Drive format, administered online. The exposed material is also associated with the optimisation of the process of inclusion and adaptation of students with special educational needs in general education institutions through the element of relationship.


Keywords


societal challenges, psychological assistance, relationships, children with special educational needs.

Full Text:

PDF

References


PALADI, O. Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general. În: Univers Pedagogic, 2020, nr.2(66), p.87-93.

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324.

Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, din iulie 2011.

Strategia Moldova 2030 - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Disponibil: /https://mecc.gov.md›sites›default›files›nota... [Accesat: 11.02.2020].

RUSNAC, V., LUNGU, T. Asistența psihologică a copiilor din grupul de risc din instituțiile de învățământ general. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Educația: factor primordial în dezvoltarea societății”. Chișinău: Tipografia Print-Caro, 2020, p.191-197.

RACU, I. Dezvoltarea psihologiei teoretice şi practice în Republica Moldova. Disponibil: ibn.idsi.md›sites›default›files›imag_file› Dezvol..., [Accesat: 20.09.2020]

ROȘCA, M., TOLSTAIA, S. Rolul relațiilor interpersonale la vârsta micii școlarități. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.9(109). Disponibil: studiamsu.eu › 33.p.206-213_109.pdf [Accesat: 05.08.2020]

Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii psihologului în instituţiile de învăţământ din R. Moldova, aprobat la şedinţa DGECTS din 20.06.2018. [Accesat:17.09.2020]

Repere metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ general. Ordinul MECC nr.02 din 02.01.2018.

Instrucțiune privind organizarea asistenţei psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional. Ordinul MECC nr.380 din 26.03.2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.