AGRESIVITATEA ȘI STILURILE DE COMUNICARE LA PREADOLESCENȚI

Angela VERDEȘ

Abstract


Comunicarea este un atribut esențial al grupului uman, dar în special pentru preadolescenți, care în această perioadă de dezvoltare au drept activitate do­minantă comunicarea cu semenii. Agresivitatea la preadolescenți constituie una dintre problemele esențiale abordate atât de profesori, cât și de părinți, de aceea această temă de interes major merită o abordare complexă și o analiză profundă. În prezentul studiu examinăm agresivitatea și stilurile de comunicare la preadolescenți. Eșantionul cercetării a fost format din 90 de elevi de vârsta preadolescentă, elevi ai claselor a V-a, a VI-a și a VII-a. Cele trei ipoteze de cercetare au fost verificate, iar rezultatele permit să afirmăm că: preadolescenții care se află pe diferite trepte de școlarizare se diferențiază între ei în ceea ce privește formele agresivității; elevii claselor a V-a, a VI-a și a VII-a se diferențiază între ei în ceea ce privește stilurile de comunicare; există o relație între agresivitate și stilurile de comunicare la preadolescenți, în special o asociere legată de stilul nonasertiv.

                                                            

AGGRESSIVENESS AND COMMUNICATION STYLES IN PREADOLESCENTS

Communication is an essential attribute of the human group, but especially for preadolescents whose do­minant activity during this period of development is the communication with peers. Preadolescent aggression is a key issue addressed by both teachers and parents and therefore, this topic of interest deserves further development and analysis. The present study examined aggression and communication styles in preadolescents. The study sample consisted of 90 5th, 6th and 7th grade preadolescent students. The three research hypotheses were verified, and the results allow us to state that preadolescents who are at different stages of schooling differ from each other in terms of forms of aggression; the 5th, 6th and 7th grade students differ in their communication styles; on supporting the existence of a relation­ship between aggression and communication styles in preadolescents, especially related to the non-assertive style.


Keywords


aggression, communication styles, preadolescents.

Full Text:

PDF

References


PÂNIȘOARA, G., PÂNIȘOARA. I.O., SANDU, Cr., DUȚĂ. N. Comparative Study Regarding Communication Styles of The Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences 186, May 2015, p.202-208 DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.066.

Marele dicționar de psihologie. București: Trei, 2006. 1358 p.

DANDARA, O., SPINEI, A. Elaborarea Cadrului Național al Calificărilor: Buletin metodic. Chișinău: CEP USM, 2006. 148 p.

GAVRIL, O. Asertivitate de la abilitate la competență. Iași: Performantica, 2002. 216 p.

IANIOGLO, M. Impactul creativității asupra comunicării asertive. În: Kreatikon: Creativitate – Formare – Performanță. Ediția a VII-a. Iași: Editura PIM, 2010, p.254-257.

ZLATE, M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti: Editura Universitară, 2006.

COSMOVICI, A. Psihologia generală. Iași: Polirom, 2005.

PĂUNESCU, C. Agresivitatea umană. București: Trei, 1995.

VERDEȘ. A. Dezvoltarea afectivității la preadolescenții educați în situații sociale de dezvoltare diferite: Teza de doctor, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.