EXPERIENȚE INTERNAȚIONALE ÎN ASIGURAREA ASISTENȚEI PSIHOLOGICE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL (BELGIA)

Olga GUȚU

Abstract


În acest studiu prezentăm rezultatele unei analize teoretice explorative a practicilor internaționale privind asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general, în mod special pentru Belgia. Se trec în revistă ierarhizarea și structura comisiei de psihologi, cadrul de activitate a sectoarelor asistenței psihologice și contribuția abilităților membrilor acestora pentru societatea belgiană. De asemenea, argumentăm importanța cunoașterii practicii internaționale în analiza și restructurarea activității psihologice pentru Republica Moldova. O problemă importantă care are o mare influenţă asupra asistenţei psihologice este stabilirea responsabililor de coordonarea şi monitorizarea activităţii psihologice. Acest aspect este bine determinat în asistenţa psihologică din Belgia. Pentru promovarea unei asistenţe psihologice de calitate în Re­publica Moldova este necesar de a construi această activitate prin conceptele-cheie: consultanţă, evaluare, intervenţie, cercetare.

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INSURENCES THE PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM (BELGIUM)

In this study, we present the results of a theoretical analysis of international practices regarding the insurance of psychological activity in the general education system, especially in that of Belgium . The hierarchy and structure of the Commission of Psycho­logists, the activity framework of the sectors and the contribution of the abilities of their members to the society are reviewed. We also argue the importance of knowledge of international practice in the analysis and restructuring of psycho­logical activity for the Republic of Moldova. An important problem that has a great influence on psychological assistance is the establishment of those responsible for coordinating and monitoring the psychological activity. This aspect is well determined in psychological assistance in Belgium.


Keywords


psychological assistance, school psychologist, the code of ethics, BFP, evaluation, intervention.

Full Text:

PDF

References


https://www.bfp-fbp.be/fr/psychologie-en-belgique. Accesat: 28.07.2020.

УЛЬВЕ КАЛА, ВИЛЬВЕ ВАЛЬТЕРОВНА РАУДИК. Психологическая служба в школе. Москва: Знание, 1986, c.14.

JADOULLE, A. Le Laboratoire pédagogique au travail. Paris: Scarabée, 1951.

COSTER, S. Le Développement du Service social scolaire, dans le Service Social, 1952.

DERIVIÈRE, R. Un Centre psychomédico-social de renseignement moyen. En: Reviste Belge de Psihologie et de Pédagogie; cahier XII, Bruxelles, 1951.

HOTYAT, F. La psychologie scolaire en Belgique. En: Enfance, 1955, tome 8, no1.

Code de deontologie. ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DU PSYCHOLOGUE, publie au moniteur Belge le 16 mai 2014;

BOLBOCEANU, A. (coord.), BUCUN N., RUSNAC V. ș.a. Asistența psihologică în educație. Institutul de Științe ale Educației. Chișinău, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.