REPREZENTĂRI ȘI REMEMORĂRI SOCIALE ALE EVENIMENTELOR DIN APRILIE 2009

Olga GUȚU

Abstract


În acest studiu prezentăm rezultatele unei cercetări explorative privind reprezentarea mediatică și felul în care sunt rememorate acţiunile de protest din aprilie 2009, având la bază surse de date colectate în perioada 2010-2013 și 2019-2020. Această analiză comparativă scoate în evidență particularități specifice privind felul în care erau abordate evenimentele date în primii ani de la producerea acestora și peste zece ani. În timp, se observă o scădere a interesului mass media față de acţiunile de protest; mai mult chiar, aceste evenimente sunt prezentate deseori în contexte me­diatice care determină mai degrabă interpretări și conotații negative ale acestora. La final, se propun câteva recomandări cu privire la necesitatea unei analize mai profunde a acestor evenimente marcante pentru societatea din Republica Moldova.

 

THE SOCIAL REPRESENTATION AND REMEMBERING OF THE EVENTS OF APRIL 2009

This study presents the results of an exploratory research about the media representation and the way in which the protest events from April 2009 are remembered, based on data sources from 2010-2013 and 2019-2020. This comparative analysis highlights specific peculiarities regarding the way the events were approached during the first years after their occurrence and after ten years. Over time, there is a decrease in media interest in the protest events; moreover, they are often presented in media contexts that rather determine their interpretations and negative connotations. At the end of the study, some recommendations are proposed regarding the necessity for a deeper analysis of this landmark event for the society of the Republic of Moldova.


Keywords


social representations, flash memories, intergroup relations, social memory, mass media.

Full Text:

PDF

References


MOSCOVICI, S. Psihologia socială sau mașina de fabricat zei. Iași: Editura Universității „Al.I. Cuza”, 1991.

CRISTEA, D. Tratat de psihologie socială. București: ProTransilvania, 2000, p.55-57.

DOISE, W. Psihologia socială experimentală. Iași: Polirom, 1996.

CRISTEA, D. Tratat de psihologie socială. București: ProTransilvania, 2000, p.59-60.

TICU, C. Flashbulb memories  amintiri la intersecție între social și personal. În: Psihologie Socială, 2000, nr.5, p.85-100.

DOBRESCU, P. Mass media și societatea. București: Comunicarea.ro, 2003.

PETRE, D., NICOLA, M. Introducere în publicitate. București: Comunicarea.ro, 2004.

CURELARU, M. Reprezentări sociale. Iași: Polirom, 2006.

COJOCARU, N. Cercetarea calitativă. Curs universitar. Chișinău: CEP USM, 2010.

CHELCEA, S. Memoria socială – organizarea și reorganizarea ei. În: Psihologie Socială (coord. A.Neculau). Iași: Polirom, 2004.

CHELCEA, S. Psihologie socială. Autori și evenimente: Note de curs. București, 2001.

DOISE, W. Psihologia socială și dezvoltarea cognitivă. Iași: Polirom, 2009.

DOISE, W., PALMANARI, Au. Caracteristici ale reprezentărilor sociale. În: Psihologie Socială, (coord. A.Neculau). Iași: Polirom, 2004, p.23.

FISKE, J. Introducere în științele comunicării. Iași: Polirom, 2003.

GORINCIOI, V. Reprezentarea socială – formă de cunoaștere socială. În: Studia Universitatis. Seria Științe ale Educației, 2007, nr.9.

GOLU, P. Psihologia socială. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1973.

HAINES, R. Reprezentări sociale și construirea imaginii publice. În: Revista Transivană de Științe Adminstrative, 2004, nr.2.

Le BON, G. Psihologia mulțimilor. Iași: Polirom, 2000.

NECULAU, A., CURELARU, M. Reprezentări sociale. În: Manual de psihologie. Iași: Polirom, 2004.

NECULAU, A. Memorie pierdută. Eseuri de psihosociologia schimbării. Iași: Polirom, 2000.

TICU, C. Memoria socială, cadrul de definire și modele de analiză. În: Psihologie Socială, 2001, nr.7.

TICU, C., DĂNILĂ, O. Reprezentarea socială și memoria socială: similitudini și diferențe. În: Psihologie Socială, 2006, nr.17, p.114-158.

TICU, C. Memoria socială. Paradigme teoretice și date empirice. În: Psihologie Socială, 2002, nr.10, p.20-36.

TICU, C. Flashbulb memories-amintiri la intersecție între social și personal. În: Psihologie Socială, 2000, nr.5, p.85-100.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.