PARTICULARITĂȚI ALE LIMBAJULUI COPIILOR DIN PERSPECTIVĂ DE GEN

Cristina DOLINSCHI

Abstract


În prezentul studiu s-a întreprins o analiză teoretică comparativă a dezvoltării limbajului la copii din perspectivă de gen, cu accent preponderent pe doi factori care contribuie nemijlocit la conturarea diferențelor gender pe dimensiunea lingvistică: factorul neuropsihologic și factorul familial.

 

PARTICULARITIES OF CHILDREN'S LANGUAGE FROM A GENDER PERSPECTIVE

The present study is a comparative theoretical analysis of language development in children from a gender perspective, with a predominant focus on two factors that directly contribute to shaping gender differences in the linguistic dimension: the neuropsychological factor and the family factor.


Keywords


language, gender differences, brain, parent-child relationship, language skills.

Full Text:

PDF

References


MARJANOVIČ-UMEK, L., FEKONJA-PEKLAJ, U. Gender differences in children’s language: a meta-analysis of slovenian studies. In: C.E.P. Journal, 2017, vol.7, no2, p.97-111.

ГРОМОВА, О. Задержка речевого развития: дизонтогенез или «особый» путь развития речи. В: Логопед, 2007, №3, c.26-32. ISSN 2218-5089

СОКОЛОВА, С. Как формируется речь (гендерный подход в развитии речи мальчиков девочек). В: Дошкольная педагогика, 2013, №2, с.14-16.

АНТИПАНОВА, Н., САТАЕВА, А., ЖУМАБАЕВА, Г. Гендерный подход в развитии речи. В: Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2016, №3, c.52-55.

ЕРЕМЕЕВА, В., ХРИЗМАН, Т. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихология учителям, вос¬пи-тателям, родителям, школьным психологам. Москва: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 184 c.

ПОЛЮХОВИЧ, Е. Развитие речи мальчиков и девочек дошкольного возраста. Disponibil: https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_7054.pdf Accesat: 08.12.2020.

MARTÂNIUC, L. Rolul familiei în dezvoltarea limbajului. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Rolul%20familiei%20in%20dezvoltarea%20limbajului.pdf Accesat: 08.12.2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.