PARTICULARITĂȚI ALE GÂNDIRII SPECIFICE TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE

Raisa CERLAT

Abstract


Tulburările de personalitate reprezintă condiții clinice complexe, atât prin ele însele, cât și prin comorbiditățile în care sunt implicate și pe care le generează. Structurarea patologică a tulburării de personalitate este condiționată de influența negativă asociată a factorilor eredoconstituționali și a celor socioculturali, manifestările maladaptative ale acestora fiind evidente în sectoarele cognitiv, afectiv și relațional. În articol sunt evidențiate particularitățile gândirii specifice tulbu­ră­rilor de personalitate. Sunt identificate schemele cognitive și stilurile de gândire caracteristice fiecăreia dintre cele zece tulburări de personalitate.

 

 THINKING PARTICULARITIES SPECIFIC FOR PERSONALITY DISORDERS

Personality disorders represent clinical complex conditions, both by themselves, as well as by the comorbidities in which they are involved and which they generate. The pathological structuring of the personality disorders is conditioned by the negative influence of the hereditary-constitutional and sociocultural factors, their maladaptive manifestations being evident in the cognitive, affective and relational sectors. The article highlights the particularities of thinking specific for personality disorders. It also identifies the cognitive patterns and thinking styles characteristic for each of the ten personality disorders.


Keywords


thinking, paranoid, schizoid, narcissistic, avoidant personality disorder, thinking style, dysfunctional cognitive patterns.

Full Text:

PDF

References


Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale. DSM-IV-TR. București, 2003.

TUDOSE F., TUDOSE C., DOBRANICI L. Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi. București: Trei, 2011.

NISTREAN, A., BUICU, G., LUKACS, E. Tulburările de personalitate – repere nosologice. În: Psihoterapiile cognitive și comportamentale în tulburările de personalitate / Coordonatori C.Popa, A.F. Sava, D.David. București: Trei, 2018, p.13-40.

POPA, C., SAVA, A.F. DAVID, D. Psihoterapiile cognitive și comportamentale în tulburările de personalitate. București: Trei, 2018.

ICD-10. Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice. București: Trei, 2016.

SCHAFFER, J.B., RODOLFA, E. ICD-10-CM. Studii de caz pentru viitorii psihologi clinicieni. Probleme psihologice și comportamentale. București: Trei, 2019.

KERNENBERG, O.F. Tulburări grave ale personalității. Strategii psihoterapeutice. București: Trei, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.