ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБE В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Николаe БУКУН, Оксана ПАЛАДИ

Abstract


În articol sunt prezentate direcțiile strategice valorificate în domeniul cercetării și inovării din Republica Moldova; sunt descrise dimensiunile cercetării bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane. Acestea reliefează obiectivele, noutatea și originalitatea cercetării propuse, rezultatele științifice preconizate precum și aria lor de impact pentru societate.

 

RESEARCH PRIORITIES OF PSYCHOLOGICAL ACTIVITY IN MOLDOVA

The article describes the strategic directions valorized in the research and innovation domains in the Republic of Moldova and tackles the research dimensions of the theoretical and methodological bases of psychological activity assurance in the general education system from the perspective of contemporary societal approaches. They highlight the objectives, the novelty and originality of the proposed research, the expected scientific results, as well as their area of impact on society.


Keywords


contemporary societal approaches, psychological activity assurance, complexes of psychological metho¬do¬logies, development domains, general education system.

Full Text:

PDF

References


Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381/2019. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/pnci_romana.pdf [Accesat: 22.04.2020].

BUCUN, N., PALADI, O. Globalizarea şi cercetarea psihopedagogică. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice „Curricu¬lumul şcolar: provocări şi oportunităţi de dezvoltare”. IŞE, 7-8 decembrie, 2018, p.495-498.

Decizia Colegiului Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, nr.01 din 03.01.2020, ord. nr.0l-PC din 10 ianuarie 2020. Disponibil: https://ancd.gov.md/ro/content/acte-ancd [Accesat: 11.01.2020].

PALADI, O. Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general. În: Revista ştiinţifică de pedagogie şi psihologie „Univers Pedagogic”. Categoria B, 2020, nr.2 (66), p.87-92.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.