EDUCAȚIA PRIN ARTĂ – PROBLEME ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR INTERPRETATIVE ALE ELEVULUI PIANIST

Daniela COTOVIŢCAIA, Mariana GONCEARUC

Abstract


Conținutul educației are o sferă mai largă decât conținuturile procesului educațional, acesta din urmă fiind reprezentat numai prin valorile propuse și organizate de școală. Valorificarea conceptuală a mediului muzical non-formal va favoriza preocuparea domeniului educației muzicale, în sensul în care acesta va asigura o continuitate productivă prin urmărirea unei evoluții și succesiuni din perspectivă teleologică a procesului de afirmare independentă în corelare proprie cu mediul muzical, pretutindeni existent. În acest context, toate politicile naționale subliniază importanța dimensiunii culturale și nevoia de a promova abilitățile artistice și creative ale elevilor.

 

ART EDUCATION CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES IN THE FORMATION OF INTERPRETIVE SKILLS OF THE PIANIST

The content of education is wider in scope than the content of the educational process, the latter being represented only by the values proposed and organised by the school. The conceptual improvement of music extracurricular environment will promote the concern of the independent affirmation process from teleological perspective in self-correlation with the music environment existing everywhere. In this context, all national policies underline the importance of the cultural dimension and the need to promote students’ artistic and creative skills.


Keywords


non-formal music environment, independent music cognition, art education, student pianist.

Full Text:

PDF

References


BÂRLOGEANU, L. Psihopedagogia artei – educația estetică. Iaşi: Polirom, 2001.

MORARI, M. Conceptul de cultură muzicală în context curricular. În: Didactica Pro, 2004, №3 (25), p.25-28.

URSULESCU, D. Pianul. Un ghid ușor. Oradea: Aquila’93б, 2008.

ЗИЛЬБЕРКВИТ, М. Рождение фортепиано: Рассказ/Художник Г.Ордынский. Москва: Детская литература, 1984. 64 с.

Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324.

GAGIM, I. Muzica și filosofia. Chișinău: Știința, 2009.

GAGIM, I. Știința și arta educației musicale. Chișinău: ARC, 1996.

CHIRIAC, T., RUSNAC, C., GAGIM, I. et al. Concepţia educaţiei muzicale în învățământul preuniversitar. Valențele reformei învățământului, Partea a IV-a. Chişinău, 1992, p.42-49.

Site-uri consultate:

www.edu.gov.md;

www.didactic.ro;

https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_scoli_arte_2011.pdf

http://www.legis.md;

http://programe.ise.ro/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.