APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA TEATRULUI PROFESIONIST ÎN LIMBA NAȚIONALĂ PRIN TEATRUL ȘCOLAR

Ion ALEXANDRESCU

Abstract


În articol se subliniază faptul că originile teatrului profesionist în limba română coincid cu primele manifestări ale Teatrului școlar (). La fel și dezvoltarea sau, mai târziu, instituționalizarea acestuia se datorează acelorași inițiative școlare. Astfel, descoperim o tradiție cu mult peste 250 de ani de (german, maghiar sau român), încă din perioada Re­­formei luterane, când drama școlară începe a fi scrisă în limbile naționale (Brașov) sau în perioada instituirii „primei scene stabile românești” (Blaj).

În Transilvania, teatrul în limba română a răzbit încă de la începutul secolului al XVIII-lea. În Moldova se va vedea că acest lucru nu a fost posibil decât în următorul secol (1816). În Țara Românească, la București, primul spectacol în limba română a avut loc mai târziu decât în Moldova, dar tot în școală (1819). Cu toate acestea, Țara Românească și Moldova au privilegiul înființării teatrelor profesioniste în limba română în prima jumătate a secolului XIX, spre deosebire de Transilvania, unde acest eveniment cultural va avea loc abia la început de secol XX.

În concluzie, școala este locul de întâlnire a tuturor manifestărilor teatrale în limba maternă până la instituționalizarea definitivă a teatrului profesionist în arealul românesc.

 

FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LANGUAGE

PROFESSIONAL THEATRE BY MEANS OF THE SCHOOL THEATER

The article emphasizes that the origins of professional theatre in Romanian coincide with the first manifestations of the School Theatre (ST). Likewise, its development or, later, its institutionalization, is due to the same school initiatives. Thus, we discover a tradition with more than 250 years of ST (German, Hungarian or Romanian), ever since the time of the Lutheran Reformation, when the school drama begins to be written in the national languages (Brasov) or during the establishment of the “first stable Romanian stage” (Blaj). In Transylvania the Romanian theatre waded through since the beginning of the 18th century. In Moldova that would only be possible in the next century (1816). In Muntenia, in Bucharest, the first performance in the Romanian language took place later than in Moldova, but still in the school (1819). However, Muntenia and Moldova had the privilege of setting up professional theatres in Romanian in the first half of the 19th century, unlike Transylvania, where this cultural event took place only at the beginning of the 20th century.

In conclusion, the school was the meeting place of all the theatrical events in the mother tongue until the definitive insti­tutionalization of the professional theatre in the Romanian area.


Keywords


Professional theatre, Theatrical art, School-theatre, School theatre (ST), scenic creation, exercitium, chrono¬logical investigation, axiomatic thesis, syncretism of the arts, pedagogical model.

Full Text:

PDF

References


ALTERESCU, S., COSTA-FORU, A., FLEGONT, O., FLOREA, M., GÎȚĂ, L., ELEMER, J., KRASSER, H., MANCAȘ, M., NĂDEJDE, L., POPESCU, A.M. Istoria Teatrului în România. Vol.I. București: Editura Academiei R.S.R., 1965. 380 p. CZBM 792 (498) (09). / CZBm 792 (R) (09).

BRĂDĂȚEANU, V. Istoria literaturii dramatice românești și a artei spectacolului de la origini până în prezent. Vol.I. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1966. 413 p. CZBM 8R 09-2 / CZBm 8R

MĂRCUȘ, Ș. Thalia română. Timișoara, 1946, p.76.

MASSOFF, I. Teatrul românesc. Vol.II. Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1966. 703 p. ICBm 792 R

CEPOI, I. Artele spectacolului în Gorj – Jurnal sentimental. Târgu-Jiu: Editura Centrului Județean al creației populare Gorj, 2002. 352 p. ISBN 973-85687-2-2

MARTA, P. Scurt istoric-Janos Zsigmond (Unitarius), 2017. [Accesat: 29.12.2019] Disponibil: www.janoszsigmond.ro


Refbacks

  • There are currently no refbacks.