PARADOXURILE CONCEPŢIEI POLITICE ÎN OPERA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Alexandru MAZILU

Abstract


Ideile lui Rousseau au avut un impact major asupra societăţii la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi pe parcursul întregii perioade a sec. al XIX-lea. Aceste idei au imprimat un suflu modern cugetului său, fiind considerat şi un ideologist politic,
o voce puternică a Revoluţiei Franceze şi un pioner al curentului romantic.
În legătură cu domeniul nostru de studiu, paradoxurile concepţiei politice ale lui Rousseau se referă la contradicţia dintre aspiraţiile modernităţii şi criticile violente ale progresului social. El pune accentul pe contradicţia dintre încrede-
rea deplină în ,,contractul social”, ca pattern cultural şi lipsa de încredere în ,,educaţia socială”. Unicul mod de a depăşi aceste contradicţii este abordarea noului model al filosofiei educaţiei bazat pe reforme radicale pentru a facilita autodezvoltarea individului.  

THE PARADOXES OF POLITICAL CONCEPTION IN THE WORK OF JEAN-JACQUES ROUSSEAU

His ideas have a big impact on the society at the end of the 18th century and the whole 19th century period. These ideas transform his spirit into a modern one, as well as a political ideologist, main voice of the French Revolution and
pioneer of the Romantic Movement. Related to our article subject, Rousseau's political conceptual paradoxes refer to the contradiction between moderni-
ty aspiration and the violent critic of the social progress. He emphasizes the contradiction between full trust of the "social contract", as a cultural pattern and the distrust of the "social education." The only way to leave the contradictions behind is his new education philosophy pattern based on a radical reform
in order for the individual to develop himself.


Keywords


Rousseau's political conceptual paradoxes, social contract, social education, pattern, education philoso- phy, self-development of the individual

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.