DIMENSIUNEA DE GEN ÎN PROBLEMATICA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Valentina BODRUG-LUNGU, Gabriela DAMIAN-TIMOŞENCO

Abstract


Schimbările climatice (SC) reprezintă o realitate pe care omenirea nu o mai poate ignora şi care este pe cale de a modifica sănătatea umană şi mijloacele de existenţă. Efectele schimbărilor climatice sunt diferite pentru femei şi bărbaţi, dar femeile ar putea să suporte povara SC mai greu în situaţii de sărăcie. Vocile femeilor trebuie să fie auzite şi priorităţile lor sprijinite ca parte a justiţiei climatice. Acestea sunt conştiente de importanţa justiţiei climatice şi pot juca un rol vital ca agenţi ai schimbării în cadrul comunităţilor lor.

Pentru a face posibilă participarea femeilor la procesele de luare a deciziilor, femeile trebuie să fie susţinute prin formare, reţele şi acces la resurse. Educaţia sensibilă la gen în atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, abilitarea şi strategiile de rezilienţă-stimulare ar putea pregăti mai bine noile generaţii să reacţioneze în mod adecvat la extreme climatice şi să îmbunătăţească capacităţile lor înnăscute şi dobândite.

Cuvinte-cheie: educaţie sensibilă la gen, schimbări climatice, adaptare la schimbările climatice, abordare integratoare a egalităţii de gen.

 

GENDER DIMENSION OF CLIMATE CHANGE

Climate change is a reality that humanity can no longer ignore and which is about to modify the human health and livelihoods. The impacts of climate change are different for women and men, with women likely to bear the greater burden in situations of poverty. Women’s voices must be heard and their priorities supported as part of climate justice. They are aware of the importance of climate justice and can play a vital role as agents of change within their communities.

In order to make women’s participation in decision-making processes possible, women need to be supported with training, networks and access to resources. Gender-sensitive education in mitigation and adaption to climate change, empowerment and resilience boosting strategies could better prepare the new generations to react adequately to climate extremes and make the best of their inborn and acquired capabilities.


Keywords


gender-sensitive education, climate change, adaption to climate change, gender mainstreaming.

Full Text:

PDF

References


Agenţia Europeană de Mediu. Mediul European – Starea şi Perspectiva 2015: Raport de Sinteză, ISBN: 978-92-9213-526-3, http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/mediul-european-2013-starea-si-perspectiva.pdf

Comisia Comunităţilor Europene, Document de Lucru al Serviciilor Comisiei. Impactul schimbărilor climatice asupra să¬nă¬tăţii oamenilor, a animalelor şi a plantelor, 2009, http://ec.europa.eu/health/ph_threats/climate/docs/com_2009-147_ro.pdf

KARAT COALITION, Human Development Report 2007-08. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world, http://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/02/ Brief_Gender_Climate_Change_ru.pdf

BODRUG-LUNGU, V. Ghid privind includerea dimensiunii de gen în domeniul sănătăţii în contextul schimbărilor climatice. Proiectul ADA/UNDP „Suport pentru procesul naţional de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”, 2015.

ROBINSON, M. Foundation Report. Women’s Participation: An Enabler of Climate Justice, 2015, p.5.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/ad/889/889983/ 889983ro.pdf

ULRIKE, R. Gender, climate change and adaptation. Introduction to gender dimensions, 2007, Focal Point Gender, Environment, Sustainability, www.genanet.de


Refbacks

  • There are currently no refbacks.