FACTORI ŞI PARTICULARITĂŢI PSIHOSOCIALE ALE ADAPTĂRII COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

Segiu TOMA

Abstract


În articol este abordată problema privind factorii şi particularităţile psihosociale ale adaptării copiilor cu CES în instituţii de învăţământ. Accentul se pune pe analiza factorilor psihologici, sociali, fiind evidenţiată „inteligenţa” ca un mecanism reglator. Alt factor ţine de motivaţia extrinsecă şi cea intrinsecă. Pe larg se analizează nivelul de aspiraţie, afectivitatea, capacitatea de autoreglare, imaginea de sine ca factori determinanţi ai adaptării copiilor cu CES în institu­ţiile de învăţământ.

PSYCHOSOCIAL FACTORS AND PECULIARITIES OF ADAPTATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS

The article does not give address psychosocial factors and peculiarities of adaptation of children with SEN in schools. The focus is on analyzing the psychological, social factors, highlighting the "intelligence" as a regulatory mechanism. Another factor related to the intrinsic and extrinsic motivation extensively analyzed the level of aspiration, affect the ability of self-regulation, self-image, as drivers of adaptation of SEN children in educational institutions.          


Keywords


psychosocial adaptation, psychosocial factors, children with SEN, intelligence, creativity, self esteem, aspiration, self.

Full Text:

PDF

References


LINDGREN, H.C. Educational Psychology in the Classroom. Edition: 3rd. New York, 1967.

POPOVICI, D.V. (coord). Recuperare şi educaţie în polihandicap. Constanţa: Ovidius University Press, 2007.

NEGOVAN, V. Introducere în psihologia educaţiei. Bucureşti: Editura Universitară, 2006.

KULCSAR, T. Psichological factors of school in success. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.

GHERGUŢ, A. Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Iaşi: Polirom, 2005.

KULCSAR, T. Op.cit.

DORON, R., PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Himanitas, 1999. 886 p.

KULCSAR, T. Op.cit.

PIAJET, J. Psihologie şi pedagogie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982.

POPOVICI, D.V. (coord). Op.cit.

GARDNER, H. Truth, beauty, and goodness reframed: Educating for the virtues in the 21st century. New York: Basic Books, 2011.

VERNON, Ph.E. The Psychology and Education of Gifted Children. New York, 1977.

AUSUBEL, D.B., ROBINSON, F.G. Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.

POTORAC, E. Schoolchidren between endeavour and achievement. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.

EYSENK, H.J. The structure of human personality. London, Methuen, 1970.

CATTELL, R.B., SCHEIER, J.H. The meaning and measurement of neuroticism and anxiety. New York. The Ronald press company, 1961.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.